Báo Thanh tra nhận được Công văn 7519/UBND-KTN do Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Như Công ký với nội dung: Sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh tra liên quan đến DA, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo rà soát hồ sơ, thủ tục. Qua đó, xác định để nạo vét khơi thông đoạn kênh dẫn vào trạm bơm Cù Bàn phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên cùng các ngành chức năng, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho nạo vét.

UBND huyện Duy Xuyên tổ chức tìm nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện theo hình thức xã hội hóa, kết hợp tận thu khoáng sản. Đơn vị thực hiện phải chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí liên quan. UBND huyện Duy Xuyên và đơn vị thi công đã thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, phát hiện có sự chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc và xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên. Cùng với đó là các phản ánh của Báo Thanh tra và các cơ quan báo chí khác liên quan đến các vấn đề DA. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo UBND huyện dừng thi công DA.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với UBND huyện Duy Xuyên khảo sát, đánh giá lại quy mô nạo vét tuyến kênh dẫn này cho phù hợp; đảm bảo phát huy hiệu quả, hạn chế việc xói lở sau nạo vét, báo cáo lại UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ đạo chính quyền Quảng Nam về DA này đã khiến người dân rất vui mừng. Việc dừng để khảo sát lại DA trong thời điểm mưa lũ này là vô cùng đúng đắn, thiết thực, phù hợp với lòng dân.

Trước đó, Báo Thanh tra đăng các bài viết về lình xình ở DA. Nội dung các bài viết phản ánh khách quan ý kiến, tâm tư của người dẫn lẫn ý kiến chính thống của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Từ phản ánh của Báo, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc làm rõ thêm vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp hơn.

Ngọc Phó