UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội)

Phiếu chuyển số 09/BTT-TrS-BĐ ngày 10/1/2023, chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bích, trú tại cụm 3, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, phản ánh việc chính quyền địa phương cắt điện của các hộ dân tại khu vực chân đê quai xã Liên Hà dẫn đến việc không có điện để sản xuất, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực.

UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận)

Phiếu chuyển số 10/BTT-TrS-BĐ ngày 10/1/2023, chuyển đơn của bà Nguyễn Hiền, trú tại thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, phản ánh gia đình là chủ sử dụng thửa đất có diện tích khoảng 3,5ha thuộc một phần thửa đất số 243, tờ bản đồ số 17 bổ sung tại khu vực Bạch Xa Động, thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, từ năm 1993 đến nay. Đất nông nghiệp sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm các quy định của pháp luật, thế nhưng chính quyền thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước không đúng quy định, việc tính toán bồi thường không khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

TrS-BĐ