Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản cho biết, liên quan đến nội dung trên, ngày 2/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến đã ký ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Trần Thanh Hoài do nội dung trong đơn tố cáo không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật của UBND huyện Tân Châu theo Điểm b, khoản 2, Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011 và đơn tố cáo xuất phát từ khiếu nại không đạt được mục đích theo Điều 17 Thông tư số 07/2014/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ.

B.B.Đ