Bà Trần Thị Nga (ngụ số 299/2, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) khiếu nại bồi thường diện tích 7,6m2 đất ở tại đô thị giá 9.540.000 đ/m2 (thay vì chỉ hỗ trợ 50% giá đất đường Nguyễn Sinh Sắc là 1.750.000 đ/m2) do Nhà nước thực hiện công trình đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường 2, thành phố Sa Đéc.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho biết, nguồn gốc đất của ông Trần Văn Bốn sử dụng từ trước năm 1975.

Năm 1993, ông Trần Văn Bốn được UBND thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 3.363m2, thuộc thửa 869, diện tích 1.163m2 (T) và thửa 966, diện tích 2.200m2 (LNK), tờ bản đồ số 01, phường 2, thị xã Sa Đéc. 

Trong quá trình sử dụng, ông Bốn cho con là Trần Thị Nga một phần đất để xây dựng nhà ở.

Ngày 13/3/2017, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 97/QĐ.UBND-HC thu hồi 4,4m2 đất ở đô thị của bà Trần Thị Nga để thực hiện công trình đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Theo đó, bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Nga tổng số tiền 32.245.200 đồng.

Bà Nga khiếu nại bồi thường bổ sung 7,6m2 đất còn thiếu.

Ngày 05/3/2019, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND-NĐ, không chấp thuận yêu cầu bồi thường 7,6m2 đất mương lộ của bà Trần Thị Nga. Chấp thuận hỗ trợ bổ sung 50% giá trị đất ở (1.750.000 đ/m2 thuộc đường Nguyễn Sinh Sắc), diện tích 7,6m2 cho bà Trần Thị Nga.

Bà Trần Thị Nga không thống nhất, khiếu nại bồi thường 7,6m2 theo giá 9.540.000 đ/m2.

Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh đối thoại với bà Trần Thị Nga và giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát khiếu nại của bà Nga.

Qua kết quả kiểm tra, việc khiếu nại của bà Trần Thị Nga không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 142/QĐ-UBND-NĐ ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc là phù hợp quy định của pháp luật.

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất; từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 10/12/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã có Văn bản số 350/QĐ-UBND-NĐ giữ nguyên Quyết định số 142/QĐ-UBND-NĐ ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng giao UBND thành phố Sa Đéc tổ chức thi hành quyết định này.

Thanh tra tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 350/QĐ-UBND-NĐ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Trần Thị Nga không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.