Thực hiện Nghị quyết 623 ngày 7/10/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại (KN), TC, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo về công tác này.

Không có cán bộ bị xử lý vi phạm về tiếp dân

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, từ khi Nghị quyết số 623 được ban hành, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn gặp khó khăn.

Đơn cử, một số địa phương cán bộ tiếp dân vẫn phải kiêm nhiệm, thường xuyên chuyển đổi công tác; còn có cán bộ tiếp dân, giải quyết đơn thư có chuyên môn chưa sâu nên việc thực hiện công việc có thời điểm, có vụ việc chưa tốt.

Đáng nói, vẫn còn một bộ phận người dân lợi dụng quyền dân chủ, quyền KN, TC của công dân để kích động, lôi kéo, xúi giục tổ chức khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác này.

Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong đối thoại, vận động thuyết phục nhân dân để giải quyết, tháo gỡ khiếu kiện bức xúc, hạn chế khiếu kiện đông người vượt cấp; chú trọng giải quyết các vụ việc mới phát sinh.

Tỉnh Bắc Ninh coi hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KN, TC là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong kỳ báo cáo (từ 7/10/2022 đến 31/3/2024), toàn tỉnh tiếp 5.771 lượt công dân với 4.381 vụ việc. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 18/18 kỳ theo quy định, với 967 lượt công dân; chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 295/295 kỳ với 2.283 lượt; chủ tịch UBND cấp xã tiếp 8.493/8064 kỳ với 2.323 lượt.

Bên canh công tác tiếp dân, tỉnh quan tâm giải quyết KN, TC. Trong kỳ, toàn tỉnh tiếp nhận 6.202 đơn thư các loại, có 3.515 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua phân loại, có 166 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết xong 150/166 đơn, đạt hơn 90%.

Chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết đơn thư, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, các cơ quan hữu quan thực hiện tốt việc phối hợp, hỗ trợ, cung cấp, trao đổi thông tin.

Quá trình giải quyết đơn, nhất là giải quyết KN nhiều vụ việc có sự tham gia của luật sư, tư vấn pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của công dân và bảo đảm quy trình giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với các đoàn khiếu kiện đông người được tiếp tại trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân; yêu cầu có người đại diện hoặc một số người đại diện làm việc để trình bày nội dung khiếu kiện, phản ánh; người có thẩm quyền tiếp công dân, xử lý đơn vụ việc bảo đảm phân loại đúng nội dung, thẩm quyền; tiếp nhận đơn thuộc thẩm quyền, tham mưu người có thẩm quyền thụ lý đơn; đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân hoặc chuyển đơn theo quy định.

Sau các buổi tiếp công dân, ban tiếp công dân ban hành thông báo kết quả tiếp công dân, đồng thời tham mưu văn bản giao việc cho các cơ quan liên quan xem xét giải quyết hoặc thực hiện chuyển đơn, hướng dẫn công dân bảo đảm trình tự thủ tục, nội dung, thẩm quyền giải quyết.

Đặc biệt, tại Bắc Ninh, các cơ quan thanh tra, viện KSND, công an, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Cục Quản lý thị trường đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, các cơ quan nâng cao trách nhiệm giải quyết KN, TC.

Trong kỳ báo cáo, tỉnh Bắc Ninh không có cán bộ nào bị xử lý vi phạm pháp luật về tiếp công dân.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài

Đối với giải quyết các vụ KN, TC phức tạp, tồn đọng, đông người, kéo dài, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức rà soát, tham mưu, kiến nghị các giải pháp, giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh có 6 vụ việc cần xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trong đó, có 5 vụ việc đã có kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm.

Rà soát theo Kế hoạch 1910 ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh có 5 vụ việc; Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết 5/5 vụ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định còn khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế trong quá trình thực hiện Luật Tiếp công dân.

Trong đó, cần nêu trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp; chế tài xử lý những đối tượng đã có quyết định xử lý cuối cùng, đúng quy định đã có hiệu lực pháp luật nhưng cố tình đeo bám khiếu kiện, làm cho tình hình phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định, hướng dẫn cụ thể chế tài xử lý người TC sai sự thật; chế độ khen thưởng đối với người TC đúng và xử phạt đối với người TC sai. Đồng thời, quy định chế tài bồi thường thiệt hại về tài sản, danh dự đối với người bị TC sai.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý Nhà nước trong văn bản pháp luật.

Cùng với kiến nghị sửa Luật Tiếp công dân, theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, để làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, cấp uỷ, chính quyền các địa phương cần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về KN, TC.

Cùng với đó, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, để phối hợp xử lý khi có vụ việc phát sinh.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, nhất là việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC…

Hải Hà