Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, ngày 24/8/2011, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 2113 phê duyệt bổ sung danh mục dự án xây dựng đô thị mới, khu nhà ở thương mại tỉnh Lào Cai kêu gọi đầu tư năm 2011 với nội dung bổ sung danh mục khu đô thị, tiểu khu 19 phường Bắc Lệnh với quy mô 21 ha với số vốn dự kiến 210 tỷ đồng.

Ngày 3/5/2012, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 957 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu đô thị số 19 với diện tích 29ha.

Ngày 6/4/2013, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 888 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tiểu khu đô thị 19 với diện tích giảm còn 28ha.

Đến ngày 3/11/2015, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3967 phê duyệt đầu tư đối với dự án và Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức (Cty Minh Đức) nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tại Quyết định số 3197 ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai đã giao cho Cty Minh Đức với tổng diện tích 167.241m2. Trong đó, đất ở đô thị là 86.451m2; đất làm đường, đất hành lang, đất văn hóa, đất giáo dục, đất cây xanh, bãi đỗ xe, đất công cộng khác là 80.790m2.

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiến độ và thời gian thực hiện dự án đến hết quý IV/2021.

Tiếp đó, ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Lào Cai lại tiếp tục ban hành Quyết định số 2450 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tiểu khu đô thị số 19 với diện tích sau điều chỉnh là 19,68ha.

Đến thời điểm hiện tại đã gần hết năm 2022, dự án này vẫn chưa hoàn thành tiến độ theo quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh Lào Cai.

Báo cáo mới nhất của UBND TP Lào Cai ngày 11/7/2022 cho biết, tổng số diện tích còn phải giải phóng mặt bằng là 1,8ha. Số hộ bị ảnh hưởng là 44 hộ và 2 tổ chức (UBND phường Bắc Lệnh và Công an phường).

Khó khăn vướng mắc: Có 4 hộ đã ban hành thông báo thu hồi đất nhưng chưa nhất trí thống kê kiểm đếm đất đai tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu. UBND TP Lào Cai đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với UBND phường Bắc Lệnh tổ chức vận động người dân.

Còn 2 hộ chưa thực hiện thông báo thu hồi đất vì bản đồ đo đạc nghiệm thu phục vụ công tác thu hồi đất năm 2018 có sự sai lệch về diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Trong báo cáo của Cty Minh Đức cho biết, hiện nay còn một số hạng mục như: Trồng cây xanh, lát gạch block vỉa hè, thảm bê tông nhựa mặt đường, đấu nối hệ thống chiếu sáng, điện 0,4kV với trạm biến áp đang triển khai thi công, dự kiến đến ngày 30/6/2022 mới hoàn thành để bàn giao. 

Thêm nữa, theo chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 3/11/2015, thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bàn giao các công trình xã hội (nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) cho UBND TP Lào Cai quản lý, khai thác sử dụng. 

Còn theo Báo cáo số 742/TNMT-CCĐ ngày 29/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Lào Cai về việc thực hiện kết luận thanh tra đột xuất dự án tiểu khu đô thị mới số 19 phường Bắc Lệnh TP Lào Cai về công tác xác định giá đất các dự án: Hiện nay đơn vị tư vấn được Sở TNMT ký kết hợp đồng thực hiện xác định giá đất các dự án. Trong thời gian tới, Sở TNMT sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét, thẩm định, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giá đất cụ thể, để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án theo quy định. 

Trước đó, ngày 23/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Văn bản số 6143/UBND-QLĐT chỉ đạo về việc thực hiện kết luận thanh tra đột xuất dự án tiểu khu đô thị mới số 19 phường Bắc Lệnh, giao Sở TNMT chủ trì việc xác định giá đất các nội dung mà Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận đối với việc thay đổi diện tích đất giao cho nhà đầu tư; hệ số đường; mật độ xây dựng và giá đất tại thời điểm ban hành quyết định giao đất để xác định giá đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 112 của Luật Đất đai.

Đồng thời, tổ chức bàn giao cho UBND TP Lào Cai diện tích 2.190m2 đất của dự án tiểu khu đô thị 19 theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tiểu khu đô thị số 19. 

Kiểm điểm đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc chậm thực hiện Văn bản số 3510/UBND-TNMT ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. 

Về nội dung này Sở TNMT Lào Cai cho biết, đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị, cá nhân và báo cáo thực hiện theo quy định. 

Trước đó, ngày 15/8/2017, Kiểm toán Nhà nước đã có Thông báo số 345/TB- KTNN với nội dung yêu cầu chủ đầu tư phải nộp số tăng tiền sử dụng đất tại dự án này đối với ngân sách 13,992 tỷ đồng (nhà đầu tư đã nộp đủ số tiền này vào ngân sách Nhà nước). 
Nam Dũng