Theo điều tra của phóng viên, được biết, việc thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ ở các dự án có sử dụng vốn Nhà nước, ngoài việc thực hiện nghiêm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 của Thủ tướng, trong đó có quy định về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ: “Mức hưởng sinh hoạt phí là 180.000 đồng/người/ngày”, thì việc ký hợp đồng rà phá bom mìn, vật nổ cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật theo Thông tư 195/TT-BQP ngày 27/12/2019 về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh”.

Theo đó, Bộ Quốc phòng là đơn vị cấp phép chứng chỉ năng lực cho các tổ chức, đơn vị điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ, đáp ứng các điều kiện về trang bị kỹ thuật, biên chế, an toàn theo quy định của pháp luật, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế để thực hiện tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ.

Tại Chương 3, Điều 10 của Thông tư 195/TT-BQP ngày 27/12/2019, nói rõ: “Tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động điều tra, khảo sát, tư vấn, giám sát, rà phá bom mìn, vật nổ phải có quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực theo quy định”.

Như vậy, theo thông tư này thì khi thực hiện việc rà phá bom mìn, vật nổ, các chủ đầu tư dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước phải thực hiện việc ký hợp đồng với các đơn vị đã được Bộ Quốc phòng cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay, một số chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã buông lỏng quản lý, để cho các ban quản lý dự án trình ký hợp đồng với những đơn vị chưa được Bộ Quốc phòng cấp phép rà phá bom mìn, vật nổ, không đầy đủ năng lực, dẫn đến không đúng, vi phạm các quy định của pháp luật. Cụ thể là ở các dự án cải tạo đường quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến (giai đoạn 2); dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông Hoằng Phú - Hoằng Giang do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư…

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng Ban Dự án Đầu tư và xây dựng huyện Hoằng Hóa không cung cấp được hồ sơ năng lực, giấy phép của các đơn vị đã được ký hợp đồng với chủ đầu tư về việc rà phá bom mìn, vật nổ ở các dự án nói trên. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và trả lời với báo chí sau”, ông Tú nói.   

Với sự việc nêu trên, đề nghị các đơn vị có thẩm quyền cần kiểm tra, làm rõ việc làm này để xử lý nghiêm (nếu phát hiện sai phạm) theo quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh