Theo tìm hiểu của chúng tôi, giám đốc cũ của BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2023.

Trước đó, bệnh viện đã hoàn tất công tác nhân sự để đảm nhận chức danh này. Trong đó, Đảng uỷ Bệnh viện có Quyết định số 31, ngày 30/1/2023 về thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Tiếp đó, có Tờ trình số 03 đề nghị bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Đình Hoàng, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc.

Ông Hoàng cũng nằm trong danh sách phê duyệt chức danh Giám đốc, Phó Gám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026 theo Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, ông Nguyễn Thống Nhất, Phó Giám đốc được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện từ tháng 10/2023 đến nay.

Điều dư luận băn khoăn: Tại thời điểm bổ nhiệm ông Nhất làm Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện, thì thời gian công tác của ông thiếu gần 7 tháng mới đủ nhiệm kỳ (ông Nhất sinh ngày 18/3/1966); còn ông Hoàng dư gần 3 tháng so với nhiệm kỳ bổ nhiệm giám đốc lần đầu là 5 năm (ông Hoàng sinh ngày 22/12/1966). Ông Hoàng cũng đã có trình độ bác sỹ chuyên khoa II, bằng cao cấp chính trị, quy hoạch làm Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện… nhưng không được bổ nhiệm.

Tại Mục 1, Chương II, Quyết định số 11/2022 ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, về nguyên tắc thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và phải đảm bảo các điều kiện, quy trình thủ tục đã quy định thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm. Đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thì trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý phải có ý kiến hiệp y bằng văn bản của Ban Thường vụ cấp uỷ địa phương trước khi quyết định.

Lãnh đạo Huyện uỷ Đại Lộc cho biết, việc bổ nhiệm ông Nhất chưa có hiệp y với Thường vụ Huyện uỷ Đại Lộc, mà do lãnh đạo Sở Y tế quyết định theo ngành dọc quản lý.

Giải thích về việc này, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế cho hay, trường hợp bổ nhiệm ông Nhất là tình huống tức thời chứ không phải giữ chức vụ lâu dài. Dự kiến đầu năm 2024 làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, nhưng thực tế đến nay vẫn đang trong quy trình bổ nhiệm.

Ông Mười thông tin thêm về phương án lấy phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc đối với ông Nhất và ông Hoàng, vì đây là trường hợp đặc biệt, người nào cao phiếu sẽ hiệp y bổ nhiệm, nếu không được sẽ điều chuyển cán bộ lãnh đạo nơi khác về bổ nhiệm…

Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định số 11 nêu trên thì cả ông Nhất và ông Hoàng hiện không đủ thời hạn giữ chức vụ quản lý cho lần đầu bổ nhiệm là 5 năm.

Mặt khác, theo danh sách phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hiện đơn vị còn có nhiều người đang công tác hội đủ điều kiện để bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Mười rất trăn trở về đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị y tế công lập trên địa bàn Quảng Nam đang thiếu trầm trọng vì nhiều nguyên nhân...

Ngày 14/3, tại buổi làm việc với Sở Y tế về tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế chủ động kế hoạch đào tạo, sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức, rà soát xây dựng đề án vị trí việc làm của ngành.

Được biết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin ý kiến việc bổ nhiệm Giám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Việc sớm bổ nhiệm người đứng đầu BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam là rất cấp thiết để chỉ đạo làm tốt công tác khám và điều trị bệnh cho người dân trong khu vực.

Nguyên Phê