Ngày 22/2/2024 (sau 13 ngày làm việc tính từ khi Báo Thanh tra đăng), UBND tỉnh Đắk Nông đã ra Văn bản số 925/UBND-NC về việc báo cáo, xử lý quá trình giải quyết thủ tục hành chính của ông Trần Hữu Thành mà phóng viên phản ánh. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông nhận được Văn bản số 87/BTT-BĐ ngày 30/1/2024 về việc đề nghị trả lời nội dung báo đăng liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Hữu Thành, ngụ tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Gia Nghĩa khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt sổ đỏ). UBND tỉnh Đắk Nông còn yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết TTHC đối với ông Trần Hữu Thành.

TP Gia Nghĩa phải nghiêm túc triển khai thực hiện, kết quả giải quyết vụ việc phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10/3/2024, đồng thời kết quả này cũng phải được thông báo đến Báo Thanh tra và ông Trần Hữu Thành. 

Trước đó, ngày 29/1/2024, Báo Thanh tra đăng tải bài viết "Đắk Nông: Trách nhiệm thuộc về ai khi một người dân 7 năm liền gõ cửa nhiều nơi xin cấp sổ đỏ". Bài viết đã bao quát lại quá trình 7 năm khổ sở gõ cửa các cơ quan chức năng để xin cấp sổ đỏ cho miếng đất đã sinh sống ổn định nhiều năm của ông Trần Hữu Thành.

Thanh Chương