Phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/01, khai mạc chính thức vào ngày 26/01 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 02/02.

Tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trước khi vào phiên họp trù bị, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%

Đại hội XIII của Đảng sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Cạnh đó, là kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết với 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên.

Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

"Công tác chuẩn bị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 - 15%, ra Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%", Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cơ cấu tuổi như ông Chính nói là bảo đảm sự kế thừa vững chắc trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng giữa các thệ hệ với nhau.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, công tác nhân sự cho Đại hội lần này đã được chuẩn bị “bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Cách làm được kế thừa những kinh nghiệm quý báu, hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay...

Đại biểu đi xe chung, không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc tại nhà riêng

Trong tổng số đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị để Đại hội thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Anh: X.Đ

So với các Đại hội trước, lần này Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh cho biết, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị (Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội).

“Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng”, ông Vinh thông tin.

Các đại biểu tham dự các hoạt động của Đại hội bằng xe ô tô chung do Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội bố trí (kể cả các Ủy viên Trung ương Đảng). Tại các địa điểm của nhà khách, khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc gia có xe ô tô trực để phục vụ những yêu cầu đột xuất của đoàn và đại biểu.

Riêng với khách quốc tế sẽ do Bộ Ngoại giao chủ động bố trí ô tô chung đưa, đón để dự khai mạc và bế mạc Đại hội.

Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm; đã chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để bảo đảm cao nhất an toàn sức khỏe của đại biểu và khách mời dự Đại hội.

Tiểu ban cũng đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các phương án bố trí các phòng chức năng, hội trường phục vụ Đại hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19…

Hương Giang