Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Phụ trách Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 200 lệnh, sắc lệnh gốc tiêu biểu, chọn lọc từ hơn 1.400 văn bản lưu trữ cùng bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969, cũng là quãng thời gian 24 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam.

Triển lãm được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất là các hình ảnh, tư liệu, văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân, kiên trì giải pháp ngoại giao để bảo vệ thành quả cách mạng và lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân thắng lợi (1945-1954).

Phần 2 giới thiệu các hình ảnh, tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc cải tạo, xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới (1954-1969)…

Thông qua nội dung văn bản lưu trữ gốc bút tích và chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm, công chúng được tìm hiểu, học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Đông đảo công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: TH 

Triển lãm góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết: Đơn vị đã lựa chọn những sắc lệnh, lệnh cùng các văn bản có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945-1969 để giới thiệu đến công chúng, khách tham quan.

Nhiều sắc lệnh có bút tích viết tay hoặc chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Người trong những năm đầu xây dựng chính quyền nhà nước non trẻ, trong những năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Bác như Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946, Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân thi đua ái quốc năm 1948... 

Các văn bản này hiện đang được bảo quản, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

“Với vai trò của đơn vị đang quản lý khối tài liệu, tư liệu quý của đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi rất tự hào khi được đem những tài liệu quý giá nhất - bảo vật quốc gia và tài liệu tiêu biểu trưng bày trong một không gian triển lãm trang trọng, là địa điểm làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là nơi rất nhiều sắc lệnh, kệnh được ra đời, ghi đậm dấu ấn của Người," ông Đặng Thanh Tùng chia sẻ.