Tại Quyết định số 1433/QĐ-TTg ngày 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son, do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ này.

Trước đó, ngày 22/10, tại phiên họp trù bị của kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo và nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Theo đó, tại phiên họp 28 (từ ngày 15 đến 17/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016; đồng thời giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son tại Nghị quyết số 34-NQ/TW. 

Theo Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định "thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016"./.

PV