Sáng ngày 22/10, tại phiên họp trù bị của kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo và nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Theo đó, tại phiên họp 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 15 đến 17/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 -2016; đồng thời giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Nguyễn Bắc Son đã có vi phạm rất nghiêm trọng khi lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bắc Son đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

H.Giang