Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về môi trường đối với doanh nghiệp.

Hành vi vi phạm bị kiểm tra, phát hiện là đơn vị xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ).

Từ các sai phạm trên, cơ quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt doanh nghiệp với tổng mức phạt là 162.000.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, vì đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính; cụ thể: Không áp dụng biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào môi trường đối với doanh nghiệp.

Ngoài việc phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường về xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định.

Trước đó, cơ quan chức năng tại địa phương cũng kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường với số tiền hàng tỉ đồng.

Đinh Mười