Thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.

Với công tác chuẩn bị tổ chức thi, sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá xếp loại HS; tổ chức cho HS đăng ký dự thi; chuẩn bị hồ sơ thí sinh dự thi; phương án nhân sự tham gia và triển khai các khâu tổ chức kỳ thi; cơ sở vật chất...

Trong công tác coi thi, sẽ tập trung vào việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi; cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ thi; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban Coi thi…

Đặc biệt, các đoàn sẽ tập trung thanh tra công tác chấm thi. Với bài thi tự luận, thanh tra từ việc bố trí khu vực làm phách, đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ban chấm thi như chấm kiểm tra bài thi, ghép phách, nhập điểm, quản lý điểm...

Đối với bài thi trắc nghiệm, kiểm tra quy trình chấm qua các bước: Bước 1, quét phiếu trả lời trắc nghiệm (quét ảnh) thực hiện theo từng phòng thi; bước 2, nhận dạng ảnh quét (đọc ảnh) việc chuyển dữ liệu ảnh bài làm của thí sinh thành kết quả dưới dạng văn bản (text) đã được mã hóa; bước 3, sửa lỗi kỹ thuật bài thi, ghi biên bản sửa lỗi; bước 4, chấm điểm bài thi, mở niêm phong đĩa dữ liệu (đáp án) của Sở GD&ĐT…

Trong công tác chấm thi, Sở cũng thành lập 1 đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các khu vực: Làm phách; ban chấm thi tự luận và ban chấm thi trắc nghiệm…

Ngoài ra, các đoàn còn thanh, kiểm tra việc xử lý các bài thi vi phạm quy chế thi; thanh tra công tác chấm phúc khảo...

Cán bộ làm công tác thanh tra là những ai?

Sở GD&ĐT cho biết, Ban Chỉ đạo thi TP sẽ thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra các khâu của kỳ thi. Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi; trường hợp cần thiết do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

Công tác thanh tra được tiến hành ngay từ bước in sao đề thi. Trong coi thi sẽ thành lập một hoặc một số đoàn thanh tra.

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh - Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, điểm mới trong công tác thanh tra năm nay là lực lượng thanh tra tại các điểm thi được tăng cường nhiều hơn. Mọi năm mỗi điểm thi chỉ 2 cán bộ thanh tra, thì năm nay nếu 1 điểm thi dưới 20 phòng thi, thì cử 2 cán bộ; 30 phòng thi có 3 cán bộ, dưới 40 phòng thi là 4 cán bộ, dưới 50 là 5 cán bộ thanh tra.

Năm nay, Sở đã huy động 472 cán bộ làm công tác thanh tra tại 172 điểm thi. Đây là những giáo viên đến từ các trường THPT, THCS,  trung tâm giáo dục thường xuyên, các phòng giáo dục… có chuyên môn nghiệp vụ và được tập huấn kỹ về công tác thanh tra để tham gia làm công tác thanh tra tại kỳ thi này.

Đặc biệt, khi cán bộ thanh tra có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng, người giám hộ; người được giám hộ) tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, thì không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi.

Thêm 1 điểm mới trong công tác thanh tra thi năm nay là lực lượng thanh tra phải ký vào túi niêm phong đề thi, bài thi của thí sinh (mọi năm thanh tra chỉ chứng kiến, an ninh và trưởng điểm ký).

 Tỷ lệ đỗ rất lớn, phụ huynh, HS không nên quá lo lắng

HS dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ vào ngày 17/7 và môn Toán vào sáng ngày 18/7.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi HS được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Hà Nội huy động khoảng 12.000 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và 1.740 người phục vụ kỳ thi tại 3.728 phòng thi và 172 điểm thi.

Trong 88.928 thí sinh đăng kí dự thi sẽ có khoảng 65.000 (khoảng 62%) HS được vào THPT công lập, chưa tính các trường công lập tự chủ.

Về kỳ thi năm nay, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại nhận định: Gần 89.000 HS dự thi, thì có 65.000 HS đỗ trường công (với tỷ lệ 62% HS được vào trường THPT công lập). Như vậy, là tỷ lệ đỗ rất lớn, phụ huynh và HS không nên quá lo lắng.

 

Hải Hà