UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất tiếp tục cho học sinh tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 18/4/2020.

UBND tỉnh lưu ý, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời điểm này.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tự ôn tập trong thời gian nghỉ học.

Tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập để chuẩn bị cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian cho phép nghỉ học.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp quyết định cho học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 18/4/2020.

Cảnh Nhật