Trường hợp cần thiết, người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến và qua đường bưu điện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức chỉ thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết.

Các hồ sơ chưa thật sự cần thiết thì đợi sau mùa dịch bệnh Covid-19 thực hiện.

Người dân, tổ chức khi đến trực tiếp tại bộ phận một cửa cần liên hệ trước để được hướng dẫn, tránh tình trạng tập trung đông người cục bộ có thể xẩy ra.

Trước đó, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lưu ý bộ phận một cửa các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và mô hình hẹn giờ thực hiện tại nhà để giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đeo khẩu trang khi ra đường, đặc biệt tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Cảnh Nhật