Ngày 27/3, UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi xem xét vụ việc vi phạm để xử phạt hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.

Tổ chức rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến việc xử lý hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đề xuất các giải pháp cụ thể, toàn diện, nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, các nội dung liên quan đến việc xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định.

Cảnh Nhật