Nhiều tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND TP đã có chủ trương tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch tại khu phố cổ Hội An và các làng nghề trên địa bàn. Hiện nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tốt, thị trường du lịch bắt đầu khởi động lại.

Nhằm sớm phục hồi và đưa các hoạt động trở lại bình thường, UBND TP thống nhất tổ chức lại hoạt động bán vé tham quan phố đêm, phố đi bộ và xe không động cơ và các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống… tại khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế từ ngày 1/6/2020.

Các cơ quan chức năng của TP và UBND các xã, phường liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành tổ chức lại các hoạt động, tập trung sắp xếp, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự kinh doanh và vệ sinh môi trường tại các điểm đến.

 

N.P