Trong tháng 2/2024, TKV đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tranh thủ đẩy mạnh sản xuất; cố gắng, nỗ lực, quyết tâm trong việc phối hợp điều hành sản xuất trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành.

Kết thúc tháng 2, TKV đã sản xuất 2,55 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 3,62 triệu tấn; đất bóc đạt 10,74 triệu m3; đào lò đạt 15.084 mét. Sản xuất 119.000 tấn khoáng sản Alumin quy đổi, tiêu thụ alumin đạt 104 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 8.767 tấn, 2.222 tấn đồng tấm; 900 tấn kẽm thỏi; 15.500 tấn phôi thép.

Ngoài ra, đã sản xuất và tiêu thụ 726 triệu kWh điện; sản xuất 5.500 tấn thuốc nổ, tiêu thụ: 7.500 tấn. Sản xuất 13.500 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 13.000 tấn. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, doanh thu tổng số của tháng 2 đạt 11.433 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 24.124 tỷ đồng. Than thương phẩm đạt 8,86 triệu tấn, bằng 125% so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt 21,98 triệu m3 bằng 157,5% so cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 39.458 mét bằng 105,6 % so cùng kỳ.

Than tiêu thụ đạt 7,74 triệu tấn bằng 107,6% so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 6,79 triệu tấn than bằng 108% cùng kỳ. Sản xuất 1,506 tỷ kWh điện bằng 106% so cùng kỳ, thực hiện đảm bảo và vượt theo biểu đồ cung cấp than cho điện của Bộ Công thương đã ban hành.

Bên cạnh đó, sản xuất Alumin quy đổi đạt 242,2 nghìn tấn, tiêu thụ 204,7 nghìn tấn. Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 14.075 tấn bằng 130,6% cùng kỳ...

Trong 2 tháng đầu năm, TKV đã nộp ngân sách Nhà nước 4,4 nghìn tỷ đồng. Tiền lương toàn TKV đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 102,5% kế hoạch; trong đó, sản xuất than đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào tháng 3/2024, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,7 triệu tấn than nguyên khai; 15,1 triệu m3 đất bóc; 22,62 nghìn mét lò đào. Nhập khẩu 1,35 triệu tấn than, tiêu thụ 4,9 triệu tấn, riêng các hộ điện 4,2 triệu tấn.

Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 109 nghìn tấn, tinh quặng đồng đạt 9.500 tấn, đồng tấm đạt 2.500 tấn, kẽm thỏi đạt 700 tấn, phôi thép đạt19.500 tấn. Mục tiêu sản xuất điện đạt 926 triệu Kwh, thuốc nổ đạt 6.500 tấn, cung ứng 10.000 tấn. Amon Nitrat sản xuất 17.000 tấn, tiêu thụ 14.300 tấn.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị. Động viên người lao động thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao nhất nhằm tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo đủ than cho pha trộn nhập khẩu theo kế hoạch để cung cấp cho các hộ điện theo các hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, TKV cũng chủ động trong phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao; tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ.

Tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải, khai trường; xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng.

Trọng Tài