Nộp ngân sách Nhà nước cao kỷ lục

Năm 2023 được đánh giá là một năm tiếp tục thành công của TKV trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Đây là số tiền nộp ngân sách Nhà nước cao kỷ lục của Tập đoàn kể từ khi thành lập cho đến nay.

Trong năm 2023, TKV đã sản xuất 36,84 triệu tấn than nguyên khai; 39,04 triệu tấn than sạch thành phẩm, đạt 101% kế hoạch năm; tiêu thụ 47,80 triệu tấn than, đạt 102,8% kế hoạch năm và bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2022; riêng cung cấp cho các hộ điện 39,85 triệu tấn, đạt 103,4% kế hoạch năm và bằng 113,9% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu 9,20 triệu tấn, đạt 100 % kế hoạch năm và bằng 190,9% so cùng kỳ năm 2022, bốc xúc 137,65 triệu m3 đất đá; tổng số mét lò đào 270.270m.

Năm 2023, Tập đoàn đã cơ bản thực hiện các chỉ tiêu chính theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra, cung cấp kịp thời và đủ than cho các nhà máy điện mà TKV đã ký hợp đồng. Kết quả cung ứng than cho điện được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong việc điều hành sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng than cho các nhà máy nhiệt điện đốt than góp phần đảm bảo cung ứng điện trong đợt cao điểm nắng nóng.

Về khoáng sản, sản xuất 1,46 triệu tấn Alumin quy đổi, đạt 112,3% kế hoạch, tiêu thụ 1,46 triệu tấn đạt 112,3 % kế hoạch. Tinh quặng đồng sản xuất 89,49 nghìn tấn; đồng tấm sản xuất 28,85 nghìn tấn; sản xuất 8,8 nghìn tấn kẽm thỏi, 140,5 nghìn tấn phôi thép.

Đồng thời, sản xuất 9,65 tỷ kWh điện trong năm 2023, đạt 100,6% kế hoạch và bằng 117,5 % so cùng kỳ. Ngoài ra, đã sản xuất 72,5 nghìn tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng đạt 105 nghìn tấn sản xuất và tiêu thụ 180 nghìn tấn Nitrat Amon bằng 104 % so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, TKV chú trọng chăm lo đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội. Lao động bình quân toàn Tập đoàn năm 2023 là 96.887 người. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 10,1% kế hoạch.

Nhờ những kết quả đó, vừa qua, TKV đã được Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023.

Tiếp tục những mục tiêu mới

Bước sang năm 2024, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, quyết tâm vượt khó, thích ứng linh hoạt, TKV phấn đấu hoàn thành vượt mốc và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm với chủ đề: “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”.

Đặc biệt, TKV sẽ triển khai thực hiện các quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia; quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050.

leftcenterrightdel
Dự kiến năm 2024, TKV sẽ sản xuất 38,74 triệu tấn than nguyên khai, gần 37,4 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 50 triệu tấn than. Ảnh: TKV 

Thực hiện các giải pháp nhập khẩu than linh hoạt đảm bảo cung cấp đủ than nhập khẩu với chất lượng và chủng loại phù hợp; tiếp tục đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản; thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành và thúc đẩy công tác đầu tư chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng cho các dự án kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản.

Dự kiến năm 2024, TKV sẽ sản xuất 38,74 triệu tấn than nguyên khai, gần 37,4 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 50 triệu tấn than. Đất đá bóc đạt 153,42 triệu m3; 287,5km mét lò đào; sản lượng phát điện tối thiểu 10,5 tỷ kWh.

Về khoáng sản, hóa chất, theo kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn, sản lượng kẽm thỏi đạt 8.215 tấn; tinh quặng đồng 107.080 tấn; đồng tấm 30.000 tấn; tinh quặng sắt đạt 202.501 tấn; vàng 956kg; phôi thép 220 nghìn tấn; Alumin quy đổi 1.300 nghìn tấn; Amoni Nitrat 200 nghìn tấn; thuốc nổ 73,35 nghìn tấn.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn dự kiến 15,478 triệu đồng/người/tháng; trong đó, sản xuất than 15,984 triệu đồng/người/tháng; công ty mẹ 16,768 triệu đồng/người/tháng.

Phát triển sản xuất kinh doanh của TKV gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, người lao động; bảo đảm chất lượng môi trường sống và làm việc; bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; thực hiện chủ trương Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, TKV sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển các mỏ than hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao”; tiếp tục chuẩn hoá, nâng cấp các kho cảng dịch vụ logistic phục vụ cho việc xuất nhập khẩu, pha trộn than. 

Song song với đó, thực hiện công tác khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng than nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành về phát triển các dự án than, khoáng sản; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để sớm khởi công một số dự án; tổ chức chuẩn bị dự án phát triển mỏ than, dự án cảng biển.

Tiếp tục duy trì, xây dựng mới các nhà máy, trung tâm sàng tuyển, chế biến than tập trung nhằm nâng cao năng lực sàng tuyển, chế biến cung cấp than phục vụ phát triển kinh tế; đầu tư các dự án mới, các dự án đầu tư đào lò, duy trì sản xuất nhằm phục vụ khai thác xuống sâu, nâng cao chất lượng than với mục tiêu nhằm đáp ứng các chủng loại than theo yêu cầu của thị trường.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao mức độ an toàn, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực vận tải, năng suất, thu nhập cho người lao động, tăng thời gian lao động hữu ích để giảm chi phí.

Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ, xây dựng các quy trình quản lý để phục vụ chuyển đổi số khối than, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong các giao dịch nội bộ, liên thông văn bản, ứng dụng chữ ký số và văn phòng số... Tiếp tục đầu tư nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trọng Tài