Ngày 26/2, tại TP Hạ Long, TKV tổ chức hội nghị người lao động năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV cùng hơn 700 đại biểu người lao động ưu tú đại diện cho người lao động toàn Tập đoàn.

Năm 2023, các chỉ tiêu chính của TKV đều đạt và vượt so với kế hoạch, tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2022.

Cụ thể, Tập đoàn đã sản xuất trên 37 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 48 triệu tấn, doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 170.000 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 30.000 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV cùng hơn 700 đại biểu người lao động ưu tú . Ảnh: TTTT

Công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động đều được các đơn vị quan tâm bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trong năm, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với kế hoạch. Trong đó, tiền lương bình quân thợ lò đạt 24 triệu đồng/người/tháng, có trên 9.000 thợ lò có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Năm 2024, với mục tiêu chung: “An toàn - đoàn kết - phát triển - hiệu quả”, tập thể người lao động Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” quyết tâm vượt khó, thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, TKV sẽ tiếp tục chú trọng việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tiền lương và thu nhập; tiếp tục chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phấn đấu tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,7% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2023.

Trọng Tài