Ngày 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ mười.

Trình bày tờ trình về dự thảo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong năm 2022, tổ chức 5 hội nghị Thành ủy định kỳ và 24 hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. Dự kiến đến hết năm 2022, sẽ tổ chức các hội nghị cơ bản đúng kế hoạch đã đề ra.

Rà soát các nội dung theo chương trình công tác, tính đến ngày 15/11, chỉ còn 1 nội dung chưa báo cáo hội nghị Thành ủy và 29 nội dung chưa báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Những nội dung chưa báo cáo, dự kiến sẽ đưa vào kế hoạch năm 2023. 

Về chương trình công tác năm 2023, dự kiến sẽ tổ chức 5 hội nghị Thành ủy định kỳ và một số hội nghị chuyên đề (nếu cần thiết). Các hội nghị sẽ cơ bản bám sát chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, đồng thời, có bổ sung, điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP…

Cũng tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã trình bày tóm tắt tờ trình về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, dự kiến sẽ triển khai 1 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát chuyên đề. Đối tượng kiểm tra là các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, một số tổ chức Đảng cơ sở và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Cùng với đó, sẽ trực tiếp kiểm tra một số ban thường vụ quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Đảng ủy và tập thể lãnh đạo một số sở, ngành TP; các tổ chức Đảng còn lại tự kiểm tra, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, việc kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy là công việc thường xuyên hàng năm của Thành ủy và là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của TP.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy Hà Nội với 1 cuộc kiểm tra liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, quy định về công tác cán bộ và 2 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện các chương trình, nghị quyết về phát triển văn hóa và việc thực hiện sau kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

"Đây là những vấn đề rất bức thiết trong giai đoạn hiện nay" - Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Hải Hà