Các đơn vị thực hiện đầy đủ những chỉ đạo của UBND thành phố đã giao, đồng thời thu hồi nhà đất tại số 36 phố Bà Triệu theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 5/7/2021.

Liên quan đến sai phạm của Sở Xây dựng, ngày 10/4/2014, tại biên bản xác minh hiện trạng sử dụng nhà, đất của Công ty TOCONTAP tại 36 Bà Triệu, thời điểm kiểm tra đã ghi nhận tại tầng 1 khối nhà mặt phố đang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động, nhưng Sở Xây dựng không làm rõ chủ thể đang sử dụng là Công ty TOCONTAP hay đơn vị khác.

Mặc dù, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã báo cáo Sở Xây dựng về việc Công ty TOCONTAP vi phạm hợp đồng thuê nhà, không trả tiền thuê nhà, đất, nhưng Sở Xây dựng vẫn xác nhận đăng ký hợp đồng tiếp tục cho thuê nhà năm 2014 là vi phạm quy chế sử dụng nhà chuyên dùng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định.

Thanh tra thành phố xác định, đây là nguyên nhân để Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tiếp tục ký lại hợp đồng thuê nhà cho Công ty TOCONTAP. Đến nay, công ty nợ tiền nhà, đất, không có khả năng thu hồi nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngày 3/4/2020 và ngày 30/11/2021, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 2852/VP-ĐT và Văn bản số 13070/VP-ĐT về ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở ngành liên quan kiểm tra, báo cáo về giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thu hồi và giao đất phương án xử lý đối với diện tích nhà do Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm được phép xây dựng thêm. Trên cơ sở đó, đơn vị đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục. Thời hạn báo cáo là trước ngày 30/5/2020.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại 2 văn bản; chưa tổ chức thực hiện quyết định thu hồi nhà để Công ty TOCONTAP tiếp tục sử dụng, cho thuê lại để hưởng lợi nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê nhà đất theo quy định của pháp luật là thiếu nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Trách nhiệm thuộc lãnh đạo Sở phụ trách mảng nhà chuyên dùng (ông Nguyễn Quốc Tuấn, ông Nguyễn Chí Dũng), Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản giai đoạn từ 2014 đến nay.

Ngày 2/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3642 STNMT-ĐKTK về việc đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra cho ý kiến và thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với diện tích nhà, đất tại số 36 phố Bà Triệu trước khi làm thủ tục giao đất cho Công ty TOCONTAP.

Sở Xây dựng không thông tin về việc nhà đất tại số 36 phố Bà Triệu thuộc danh mục không bán theo Nghị quyết của HĐND thành phố dẫn đến Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình đề nghị UBND thành phố thu hồi đất và giao đất cho Công ty TOCONTAP để thực hiện dự án là trái Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND thành phố. Trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và Phòng Pháp chế Sở Xây dựng (giai đoạn 2014).

Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố đề nghị UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong việc thẩm tra và tham mưu cho UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TOCONTAP và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ kho vận miền Bắc thực hiện Dự án Văn phòng làm việc và Thương mại tại số 36 phố Bà Triệu. Đối với Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001680 do UBND thành phố cấp ngày 14/2/2014, Sở tham mưu UBND thành phố theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu cho UBND thành phố thu hồi đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng có biện pháp thu hồi các khoản nợ tiền thuê nhà, đất của Công ty TOCONTAP tại số 36 phố Bà Triệu kiểm tra, đề xuất xử lý đối với các khoản thu từ việc liên doanh, liên kết và cho thuê lại diện tích nhà chuyên dùng của Nhà nước của Công ty TOCONTAP.

UBND thành phố giao Cục Thuế Hà Nội kiểm tra, rà soát, có biện pháp xử lý đối với việc Công ty TOCONTAP chưa xuất hóa đơn kê khai thuế. Trường hợp Công ty TOCONTAP có hành vi trốn thuế thì chuyển hồ sơ sang Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ.

Hoàng Long