Để đưa đến bạn đọc kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1229/KL-TTCP của TCT Licogi và các đơn vị liên quan, ngày 3/10/2023, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với lãnh đạo TCT Licogi. Tuy nhiên, khi đến làm việc thì được ông Nguyễn Viết Trung, Chánh Văn phòng thông báo lãnh đạo TCT bận nên không xếp được lịch làm việc.

Ông Trung hẹn sẽ bố trí lịch làm việc với PV vào tuần kế tiếp. Đến nay PV vẫn chưa thấy Chánh Văn phòng hồi âm. Đáng chú ý, PV nhiều lần gọi điện nhưng ông Trung không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Trước đó ngày 30/5/2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Kết luận thanh tra số 1229/KL-TTCP. Qua thanh tra, TTCP đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá (CPH), thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, trong đó có TCT Licogi.

Với những vi phạm, tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra qua công tác thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, CPH, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các TCT nói chung và TCT Licogi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tồn tại, hạn chế đã được TTCP chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 1229/KL-TTCP hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TTCP yêu cầu TCT Licogi theo nhiệm vụ, thẩm quyền, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của TCT Licogi được nêu trong kết luận thanh tra. Trong đó tập trung, rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về phương án sử dụng đất, về xác định giá đất; kiểm tra, rà soát đối với giá trị là tài sản đất đai, giá trị lợi thế thương mại, quyền phát triển dự án; việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết… đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản, vốn của Nhà nước…

TTCP yêu cầu TCT Licogi nghiêm túc thực hiện các kiến nghị về tài chính đã được nêu trong kết luận thanh tra; TCT Licogi có trách nhiệm thực hiện thu nộp số tiền 348,8 tỷ đồng vào ngân sách theo quy định.

Không biết TCT Licogi và các đơn vị liên quan có nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, thực hiện các kiến nghị xử lý về kinh tế được TTCP nêu trong Kết luận thanh tra số 1229/KL-TTCP? Vì sao lãnh đạo TCT Licogi lại “tránh” báo chí?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý