“Chịu trách nhiệm trước các sai phạm, hạn chế, khuyết điểm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện (thời kỳ thanh tra 2018 - 2022), các phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực và trưởng các phòng, ban chuyên môn trong việc tham mưu thực hiện các quy định về quản lý TCNS, quản lý ĐTXD, như: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Ban Quản lý dự án; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Trách nhiệm liên đới còn thuộc về giám đốc các đơn vị có liên quan đến quản lý và thực hiện ĐTXD như: Đơn vị tư vấn; đơn vị giám sát và các đơn vị thi công xây dựng các công trình trên địa bàn” - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kết luận.

Với những sai phạm, tồn tại được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thạch Hà chấn chỉnh trong công tác quản lý tài chính và quản lý ĐTXD trên địa bàn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Yêu cầu UBND huyện Thạch Hà tăng cường công tác quản lý TCNS, công tác quản lý Nhà nước về ĐTXD, xác định rõ phạm vi trách nhiệm các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về quản lý ĐTXD. Chấn chỉnh công tác quản lý dự án, giám sát quản lý chất lượng, tiến độ, công tác nghiệm thu thanh toán; nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; tập trung quyết toán dự án hoàn thành; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản…

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm, tồn tại được chỉ ra; chỉ đạo tổ chức thực hiện thu hồi nộp ngân sách trên 2,5 tỷ đồng trước ngày 31/7/2023; cắt giảm giá trị A-B nghiệm thu thanh toán và cắt giảm giá trị hợp đồng trên 887,4 triệu đồng trước ngày 31/7/2023; nộp trả ngân sách huyện và Ban Quản lý dự án ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trên 495,6 triệu đồng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/8/2023.

leftcenterrightdel
Liệu UBND huyện Thạch Hà, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện có nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra? Ảnh: TQ 

Ngày 23/8/3023, UBND huyện Thạch Hà mới có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra tỉnh cho thấy, mới có 18/20 đơn vị thực hiện xong.

Xử lý về kinh tế đã thực hiện được trên 3,1/3,9 tỷ đồng, trong đó, thu hồi về ngân sách được trên 2,2/2,5 tỷ đồng; xử lý về kinh tế khác được 0/495 triệu đồng.

Đối với kết quả xử lý trách nhiệm, đến nay, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn; các trường học mới tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; nộp hồ sơ kiểm điểm tập thể và cá nhân về Phòng Nội vụ để xem xét, tổng hợp báo cáo. Đến thời điểm hiện nay, Phòng Nội vụ đang tổng hợp báo cáo để xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện.

Đối với việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, đến nay, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn; các trường học đã và đang tập trung chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý ngân sách và ĐTXD cơ bản đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 2/20 đơn vị chưa thực hiện xong các nội dung kết luận thanh tra, số tiền còn phải thực hiện trên 751,4 triệu đồng, trong đó: Thu hồi về ngân sách trên 255,7 triệu đồng; xử lý kinh tế khác trên 495,6 triệu đồng.

Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư, số tiền phải thực hiện trên 495,6 triệu đồng (nộp trả tiền bồi thường do người dân không nhận thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh).

UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, số tiền còn phải thực hiện trên 255,7 triệu đồng (thu hồi tại Công ty TNHH Đức Quế - đơn vị thi công công trình đường giao thông xã Thạch Lưu từ thôn Đông Tiến đi Bắc Sơn trên 211 triệu đồng; thu hồi tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Đàn - đơn vị thi công công trình hạ tầng khu dân cư Đồng Cựa trên 44,6 triệu đồng).

Nội dung kiểm điểm trách nhiệm, đến thời điểm hiện nay, Phòng Nội vụ đang tổng hợp báo cáo để xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện.

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm thực hiện Kết luận thanh tra số 18/KL-TT của UBND huyện Thạch Hà, đặc biệt là nội dung kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm đã được Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra, ngày 30/8/2023, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. Chúng tôi được bà Nguyễn Thị Liên, Chánh Văn phòng UBND Huyện Thạch Hà thông báo: Chủ tịch bận họp nên không sắp xếp được lịch làm việc?

Liệu UBND huyện Thạch Hà, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện có nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra số 18/KL-TT, đặc biệt là nội dung kiểm điểm trách nhiệm?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý