Vi phạm về tính toán khối lượng một số nội dung công việc không đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt xảy ra tại một số dự án cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Việt Yên là 167.273.000 đồng; Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng là 319.226.000 đồng; Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung bướu là 848.036.000 đồng; Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn là 321.223.000 đồng.

Đây đều là các dự án có vốn đầu tư lớn do Ban Quản lý dự án dân dung và công nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư, gồm: Dự án Trung tâm Y tế huyện Việt Yên có tổng vốn đầu tư hơn 164,4 tỷ đồng; Dự án Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng có tổng vốn đầu tư là 150,5 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Ung bướu có tổng vốn đầu tư là 149,4 tỷ đồng; Dự án Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có tổng vốn đầu tư là 139,6 tỷ đồng.

Ngoài vi phạm về kinh tế, tại Dự án Trung tâm y tế huyện Việt Yên, cơ quan thanh tra chỉ một số sai phạm khác. Đơn cử, dự toán áp khối lượng bó vỉa, vỉa hè không đúng với khối lượng tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công, áp đơn giá một số mặt hàng không phù hợp. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 54/2021/HĐXD ngày 25/8/2021 gói thầu số 11 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình không đầy đủ nội dung theo quy định.

Tại Dự án Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, việc tính khối lượng chưa phù hợp với bản vẽ thi công và áp dụng định mức vận chuyển chưa kinh tế, vi phạm quy định của pháp luật. Hợp đồng thi công xây dựng công trình có nội dung không đầy đủ theo quy định. Vật liệu không có hồ sơ chứng minh theo yêu cầu.

Tại Dự án Bệnh viện Ung bướu, báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ sở với hiện trạng khu đất của bệnh viện là không đúng quy định. Quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh Bắc Giang không có danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được lựa chọn cho dự án theo quy định. Hợp đồng thi công xây dựng công trình có nội dung không đầy đủ theo quy định.

Tại Dự án Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, báo cáo đề xuất chủ trương dự án không có nội dung đánh giá phù hợp quy hoạch. Tại thời điểm trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, dự án không có trong quy hoạch xây dựng thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Tính thừa thuế giá trị gia tăng trong đơn giá cước vận chuyển vật liệu xây dựng. Tính toán một số vật liệu không đúng quy định.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Ban Quản lý công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các phòng chuyên môn và các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những tồn tại, vi phạm trong công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng tại 4 dự án: Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, Bệnh viện Ung bướu và Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn theo nội dung kết luận thanh tra.

Thực hiện kết luận của cơ quan thanh tra, Ban Quản lý công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã kiểm điểm 4 tổ quản lý dự án, 3 tổ giám sát và 20 cá nhân, trong đó có: Ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý dự án 3; ông Nguyễn Quang Hưng và ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó phòng Quản lý dự án 3; ông Đào Minh Dũng, ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật; ông Phùng Tuấn Anh, Trưởng phòng Kỹ thuật; ông Vương Đào Quang, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 2; ông Lương Văn Trọng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 4.

Hoàng Long