Thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 853/VPCP-V.I, ngày 6/2/2024, TTCP đã thực hiện công bố KLTT về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.

Theo nội dung KLTT, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được UBND tỉnh và sở, ngành, đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng.

Công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời đã góp phần ngăn ngừa, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác PCTN đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, giúp ổn định tình hình địa phương.

Đối với công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quy hoạch xây dựng tại địa phương, thời gian qua từng bước đi vào nề nếp, xử lý, khắc phục được tồn tại, hạn chế, vi phạm từ nhiều năm.

UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực trong thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khu dân cư, thương mại, dịch vụ; công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh bước đầu có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy, phát triển hệ thống đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh…

Còn những tồn tại, thiếu sót cần phải khắc phục đã được đoàn thanh tra chỉ rõ và kiến nghị xử lý, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi công bố kết luận. Ảnh: Báo Thanh tra 

Xác định việc thực hiện KLTT là nhiệm vụ quan trọng, sau khi nghe TTCP thông báo nội dung kết luận, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

Đối với những hạn chế, thiếu sót đã được TTCP chỉ ra trong Thông báo KLTT liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi: Tập trung chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn để thống nhất thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, đảm bảo khắc phục dứt điểm những hạn chế, thiếu sót đã được nêu.

Đối với những kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó cần nêu cụ thể, chi tiết, đúng người, rõ trách nhiệm, không né tránh và rõ thời gian thực hiện, gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Thời gian xong trước ngày 20/02/2024.

Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan trong công tác kiểm điểm, xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân xử lý hoặc đề nghị xử lý theo quy định…

Theo đại diện của Thanh tra tỉnh Ninh Bình, đến nay các cơ quan, đơn vị có liên quan đến KLTT đã cơ bản xây dựng xong dự thảo kế hoạch thực hiện gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND.

Trung Hà