Theo Kết luận thanh tra số 119/KL-TTr ngày 25/12/2023 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Quảng Bình, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình đã để xảy ra nhiều sai phạm như quy chế tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của trường chưa có nội dung quy định tiêu chí xét tuyển, ngưỡng đầu vào đối với ngành Cao đẳng Dược và Điều dưỡng. Nhiều hồ sơ tuyển sinh có bản phô tô, không có bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; hồ sơ tuyển sinh có một mục thông tin ghi chưa đầy đủ theo quy định...

Trong kế hoạch đào tạo của trường không bố trí học kỳ phụ để dạy bù cho những sinh viên, học sinh nhập học muộn. Việc này dẫn đến tiến độ đào tạo bị chậm, gây ảnh hưởng đến sinh viên, học sinh đang theo học phương thức tích lũy tín chỉ.

Quy chế tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của trường chưa có nội dung quy định tiêu chí xét tuyển, ngưỡng đầu vào đối với ngành Cao đẳng Dược, Điều dưỡng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ LĐTB&XH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Có 8 hồ sơ tuyển sinh chỉ có bản phô tô, không có bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đối tượng là người nước ngoài cần bản dịch sang Tiếng Việt bằng tốt nghiệp THPT có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 14 hồ sơ tuyển sinh tại mục 7 thông tin ghi chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH.

Trường không bố trí học kỳ phụ để tổ chức dạy bù cho những sinh viên, học sinh nhập học muộn, chậm tiến độ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ LĐTB&XH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp và khoản 2 Điều 28 Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ LĐTB&XH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. Người học chưa đăng ký học tập theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH và khoản 1 Điều 29 Thông tư 04/2022/TTBLĐTBXH.

Với các lỗi trên, nhà trường đã bổ sung tiêu chí xét tuyển và ngưỡng đầu vào vào quy chế tuyển sinh từ năm học 2023 - 2024. Nhà trường cũng đã bổ sung bản chứng thực bằng THPT với 8 hồ sơ dự tuyển chỉ có bản phô tô và khắc phục bổ sung với 14 trường hợp thiếu thông tin. Kể từ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, trường cũng sẽ bố trí học kỳ phụ.

leftcenterrightdel
Công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. Ảnh: Hữu Chính

Trường bố trí nhà giáo (bà Phan Thị Thu) tham gia giảng dạy môn pháp luật là chưa đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề theo quy định tại Điều 32, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTB&XH về quy định chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; bố trí 2 nhà giáo (ông Lê Chí Bảo và bà Trần Thị Hoài Thanh) chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp theo quy định tại Điều 20 và Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH. 1 nhà giáo (ông Lê Chí Bảo) đã tham gia giảng dạy nhưng không đánh giá, xếp loại năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Điều 54 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.

Với sai phạm này, nhà trường đã ngừng bố trí giảng dạy môn pháp luật đối với bà Phan Thị Thu; nhà giáo Lê Chí Bảo và Trần Thị Hoài Thanh trước khi có đoàn thanh tra.

Diện tích và bố trí thư viện tại trường chưa bảo đảm theo quy định tại điểm a, c Điều 18 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Một số phòng đang học ghép, chưa có phòng riêng biệt; thiết bị ngành, nghề cao đẳng, trung cấp Dược còn thiếu 10/325 chủng loại (chiếm 3%) là chưa đảm bảo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Bộ LĐTB&XH về ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề.

Quy trình thực hiện xét duyệt, thẩm định và quyết định học sinh, sinh viên tại trường được hưởng chế độ miễn, giảm học phí chưa đảm bảo thời gian quy định tại Điều 19 Nghị định 81/2021/NĐ-CP; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho sinh viên chưa đảm bảo thời gian quy định tại văn bản hướng dẫn số 407/SLĐTBXH-LĐVLDN ngày 14/4/2022 của Sở LĐTB&XH về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND.

Ông Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình cho biết, nhà trường đã khắc phục cơ bản những thiếu sót, sai phạm tại Kết luận số 119/KL-TTr và báo cáo bằng văn bản cho Sở kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

Lê Hữu Chính