Bộ Ngoại giao vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc xử lý sau thanh tra đối với cuộc thanh tra chuyên đề năm 2022 về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải tại Văn bản số 154/VPCP-V.I ngày 12/01/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo nêu rõ, trên cơ sở Kết luận thanh tra số 971/KL-BNG-TTra ngày 17/3/2022 của Bộ Ngoại giao về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã giao Cục Quản trị Tài vụ chủ trì, tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan được chỉ ra qua thanh tra. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan theo Kết luận thanh tra; kiểm tra, hoàn thiện các quy trình mua sắm, cung cấp trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

Tổ chức sắp xếp, phân công lại công việc hợp lý, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, có cơ chế giám sát, kiểm tra chéo đề đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Qua họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan, Hội đồng Kỷ luật Bộ Ngoại giao đã nghiêm khắc phê bình 6 cá nhân do thiếu trách nhiệm và thiếu sâu sát trong việc tổ chức triển khai 5 gói thầu mua sắm và phun khử khuẩn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định gồm: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng; ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Mua sắm và Cung cấp; ông Vũ Văn Quang, Phó Trưởng phòng Quản trị; bà Trần Ngọc Lan, kế toán viên; bà Trần Thị Hồng Thu, nguyên nhân viên và ông Trần Mạnh Đạt, nguyên nhân viên.

Báo cáo cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã yêu cầu lãnh đạo Cục Quản trị Tài vụ rà soát, xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các quy trình liên quan đến đấu thầu và sử dụng ngân sách - tài sản công, không để lặp lại thiếu sót như đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 971/KL-BNG-TTra.
Hà My