Sau hơn 4 năm, một số nội dung kiến nghị về kinh tế tại kết luận thanh tra chưa được thực hiện dứt điểm.

Thanh tra tỉnh đã kết luận những gì?

Xuất phát từ hiện trạng tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử vào mùa lễ hội thường xuyên xảy ra mất an toàn và ách tắc giao thông, để khắc phục tình trạng trên, năm 2003, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt D.A đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử.

Tổng mức đầu tư của D.A là hơn 61 tỷ đồng; thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2009. Các gói thầu của D.A gồm có: Gói thầu tư vấn (14 gói thầu); gói thầu xây lắp (3 gói thầu).

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh không tổ chức thanh tra những gói thầu đã được Kiểm toán Khu vực VI thực hiện; chỉ kiểm tra Gói thầu xây lắp số 05 (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), di chuyển đường điện, xây dựng khu tái định cư), rà soát trình tự thủ tục đầu tư trong quá trình thực hiện D.A đến thời điểm thanh tra.

Tiến hành thanh tra, đoàn chỉ rõ, chủ đầu tư lập dự toán và mời thầu có khối lượng vận chuyển đá và đất thừa. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia đấu thầu đã đưa khối lượng vận chuyển đất đá đổ đi ra khỏi giá thầu trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu; sau khi trúng thầu, thực hiện đầu tư, nội dung này lại được chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng để thanh toán với giá trị gần 361 triệu đồng.

Cùng với đó, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh tổng dự toán của D.A vượt tổng mức đầu tư được duyệt hơn 4,3 tỷ đồng, ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh bổ sung khối lượng, điều chỉnh chính sách ngoài thời gian thực hiện D.A nhưng chưa kịp thời báo cáo UBND tỉnh, chưa được UBND tỉnh cho phép.

Tổng giá trị điều chỉnh bổ sung chi phí nhân công, máy thi công, vật liệu ngoài thời gian thực hiện D.A chưa có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh là hơn 2,1 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Gói thầu số 05 gặp khó khăn về công tác GPMB, dẫn đến chậm tiến độ, thi công xây lắp ngoài thời gian cho phép thực hiện D.A nhưng chủ đầu tư chưa báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian thực hiện; A-B lập quyết toán chưa đúng chế độ chính sách, thực tế thi công Gói thầu số 05 và khu tái định cư số tiền hơn 120 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác GPMB chậm, còn 1 hộ chưa thực hiện GPMB và 9 hộ dân chưa nhận tiền, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện D.A; phải bổ sung kinh phí GPMB làm tăng tổng mức đầu tư.

Đặc biệt, UBND TP Uông Bí lập, thẩm định, phê duyệt 2 phương án cho 2 hộ dân nằm ngoài danh giới GPMB của D.A với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

Yêu cầu TP Uông Bí bố trí ngân sách, hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư cho D.A

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân chủ quan của những sai phạm trên là do, trong quá trình triển khai, các đơn vị (Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý D.A công trình TP Uông Bí) chưa thường xuyên phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là trong công tác đền bù GPMB.

leftcenterrightdel
Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của các nhà thầu tại D.A đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử. Ảnh: uongbi.gov.vn

Trong thực thi công vụ được giao, các đơn vị, cá nhân có liên quan còn chủ quan; tinh thần trách nhiệm chưa cao trong việc kiểm tra, thẩm định, trình duyệt các thủ tục bổ sung tổng mức đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện D.A, đấu thầu, chấm thầu, GPMB và tổ chức nghiệm thu khối lượng, quyết toán, dẫn đến việc thực hiện trình tự, thủ tục còn vi phạm các quy đinh của pháp luật.

Qua thanh tra, tổng giá trị sai sót về kinh tế được phát hiện là gần 2,8 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao loại khỏi chi phí GPMB của D.A hơn 2,3 tỷ đồng đã thanh toán cho UBND TP Uông Bí thực hiện chỉ trả GPMB D.A đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử nhưng TP đã chi cho công tác GPMB của D.A xây dựng tôn tạo khu di tích chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử.

Đối với số tiền này, yêu cầu UBND TP Uông Bí bố trí ngân sách TP, hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư cho D.A mở rộng, nâng cấp tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử để đảm bảo thanh toán cho khối lượng hoàn thành của D.A nhưng chưa được bố trí vốn.

Loại chi phí vận chuyển đá, đất thừa đổ đi đã được chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung tại phụ lục hợp đồng và được quyết toán với giá trị gần 361 triệu đồng do trong công tác đấu thầu làm sai quy định; loại khỏi chi phí đầu tư do lập hồ sơ quyết toán Gói thầu số 05 và khu tái định cư không chính xác với thực tế thi công hơn 120 triệu đồng.

Xử lý khác về kinh tế đối với các chi phí về điều chỉnh đơn giá, định mức ngoài thời gian thực hiện D.A với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong trường hợp không được cấp có thẩm quyền chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện D.A theo thực tế, chủ đầu tư có trách nhiệm loại khỏi chi phí trình duyệt quyết toán của D.A theo quy định hiện hành.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP Uông Bí chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm để xử lý theo quy định.

Cần phân định rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm, triệt để

Kết luận thanh tra là vậy, tuy nhiên đến nay, sau hơn 4 năm ban hành, nhiều nội dung kiến nghị về kinh tế vẫn chưa được TP Uông Bí tổ chức thực hiện dứt điểm.

leftcenterrightdel
 Nhiều hộ dân đã tích cực, ủng hộ công tác GPMB phục vụ thi công D.A. Ảnh: uongbi.gov.vn

Trước việc chậm chễ đó, ngày 3/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 4071 về việc tất toán kinh phí thực hiện đầu tư tại D.A này.

Tiếp đó, ngày 14/11/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Văn bản số 1349 về việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 09, ngày 27/4/2018.

Văn bản nêu rõ, trên cơ sở kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, vẫn còn một số nội dung kiến nghị về kinh tế chưa được thực hiện dứt điểm liên quan đến trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể Thao và UBND TP Uông Bí.

Để thực hiện nghiêm kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33, ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP Uông Bí báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị bằng văn bản; đồng thời, giải trình nguyên nhân chưa thực hiện các kiến nghị (nếu có).

Trước sự đôn đốc của các cơ quan chức năng, ngày 14/11/2022, TP Uông Bí đã có Báo cáo số 839 về việc hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư của D.A mở rộng nâng cấp đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử.

Theo báo cáo, sau khi Thanh tra tỉnh ban hành kết luận thanh tra, UBND TP Uông Bí đã làm việc và đề nghị chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử hoàn trả kinh phí để TP hoàn trả nguồn vốn đầu tư của D.A.

Ngày 11/9/2018, chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử đã báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí GPMB D.A xây dựng tôn tạo khu di tích chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử nhưng không được UBND tỉnh đồng ý.

Năm 2019, UBND TP Uông Bí cũng đã 2 lần có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phi GPMB D.A mở rộng, nâng cấp tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử nhưng không được UBND tỉnh đồng ý.

Diện tích đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB nói trên đã được UBND tỉnh giao cho chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử sử dụng tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 15/4/2014.

“Căn cứ các quy định hiện hành cùng những nội dung đã được UBND tỉnh trả lời, việc UBND TP bố trí ngân sách TP để hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư cho D.A mở rộng, nâng cấp tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử là không có cơ sở để thực hiện. Trong thời gian tới, UBND TP tiếp tục đôn đốc chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử hoàn trả hơn 2,3 tỷ đồng cho Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng để hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư của D.A” - TP Uông Bí cho biết.

Như vậy, sau hơn 4 năm kết luận thanh tra được ban hành, đến nay, số tiền hơn 2,3 tỷ đồng đã thanh toán cho UBND TP Uông Bí thực hiện chi trả GPMB D.A đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp tuyến đường du lịch Dốc Đỏ - Yên Tử nhưng TP đã chi cho công tác GPMB của D.A xây dựng tôn tạo khu di tích chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử vẫn “bùng nhùng” chưa có hồi kết!

Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh vào cuộc quyết liệt hơn nữa; phân định rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm, triệt để theo nội dung kiến nghị để kết luận thanh tra được thực thi một cách nghiêm túc, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.

Trọng Tài