Ngày 21/2/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1193/UBND-NCKS về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 05/KL-TTT ngày 5/2/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh; trong đó có nội dung liên quan đến hành vi trốn thuế, phí của Cty Xuân Vượng.

Cụ thể: Cty Xuân Vượng đã lập các thủ tục xin khai thác và được UBND tỉnh đồng ý cấp phép tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp xây dựng công trình tại dự án (DA) san nền cụm công nghiệp (CCN) Tam Mỹ Tây, Núi Thành, gồm các nội dung: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu là 38.700 đồng/m3; tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt là 2,23 tỷ đồng; số lần nộp 1 lần và Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 1/4/2016 về việc cho phép Cty Xuân Vượng khai thác đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại DA san nền CCN Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành. Trữ lượng khai thác là 1.425.825m3; với thời gian khai thác là 4 năm 1 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Ngày 4/10/2017, UBND huyện Núi Thành có Công văn số 1120/UBND-TNMT đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại DA của Cty Xuân Vượng.

Ngày 13/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1937/STNMT-KS về việc thực hiện nghĩa vụ đối với địa phương nơi khai thác khoáng sản. Theo đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này, nếu Cty Xuân Vượng vẫn không thực hiện, sở sẽ đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép đã cấp theo quy định.

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 1208/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc cho phép Cty Xuân Vượng khai thác đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại dự án san nền CCN Tam Mỹ Tây.

Về tình hình khai thác đất san lấp của Cty TNHH Xuân Vượng:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương và UBND huyện Núi Thành tại biên bản ngày 9/11/2022, thể hiện: Trong quá trình khai thác đất tận thu thì phát hiện khối lượng đá khoảng 425.825m3 trên diện tích khoảng 2,5 ha, khối đá này dính liền khối với khối đá trong phạm vi DA san nền. Đối với phần diện tích không vướng đá thì Cty Xuân Vượng đã khai thác khoảng 1.000.000m3 đất.

Do đó, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp là 3,1 tỷ đồng, gồm: Thuế tài nguyên 2,1 tỷ đồng và phí bảo vệ môi trường 1 tỷ đồng.

Cty Xuân Vượng đã kê khai thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 600.000m3 đất san lấp với tổng giá trị kê khai là 1,86 tỷ đồng. Cty không kê khai (trốn thuế và phí) khoảng 400.000m3 đất san lấp với số tiền 1,24 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với khối lượng đã kê khai thuế, phí đến nay Cty Xuân Vượng còn nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và phạt chậm nộp số tiền 1,22 tỷ đồng. Chi cục Thuế huyện Núi Thành đã thực hiện, đôn đốc nợ nhiều lần, áp dụng cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản; gửi Công văn đề nghị Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp cưỡng chế nợ bằng biện pháp “thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng” để thu hồi nợ thuế, nhưng công ty chưa chấp hành nộp.

Theo Thông báo số 8148/TB-CCT KTr2 ngày 13/5/2021 của Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (cơ quan quản lý thuế đối với Cty Xuân Vượng) thì người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đang lập các thủ tục chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với sai phạm có dấu hiệu trốn thuế và phí bảo vệ môi trường của Cty Xuân Vượng.

Ngọc Phó