Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân liên quan

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, kế hoạch trên nhằm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung mà TTCP đã chỉ ra. Xác định đầy đủ và rõ ràng trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của TTCP; thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm; kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, thu hồi nộp ngân sách các khoản thất thoát qua kết quả thanh tra đã nêu.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện nơi có dự án tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra; đồng thời, hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính làm việc, đôn đốc, theo dõi Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ tiền thu từ việc cho thuê quyền khai thác 34,82 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Pắc, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (Công ty Thuỷ lợi), Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo BMT và các đơn vị có liên quan xem xét, xử lý việc Công ty Thủy lợi cho thuê quyền khai thác 34,82 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định của Luật Thủy lợi, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai năm 2013…

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, UBND huyện Ea Súp, UBND huyện Krông Búk, UBND huyện Ea H’leo, UBND huyện Buôn Đôn, UBND huyện Krông Pắc, Công ty thủy lợi và các đơn vị có liên quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý nhà nước, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư xây dựng, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, quy định của pháp luật về chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… mới được phép triển khai thi công. Trong quá trình triển khai thi công, các sở, ngành, địa phương nơi có dự án thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
  Dự án Trang trại điện mặt trời BMT được cho thuê quyền khai thác 34,82 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định. Ảnh: Anh Minh

Chấp thuận chủ trương hàng loạt dự án không đúng quy định

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 1027, TTCP chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm tại Đắk Lắk liên quan đến Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo TTCP, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư cụm 5 dự án nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) Xuân Thiện - Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 trong khi vị trí khu đất thực hiện các dự án chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp; chủ đầu tư NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4 chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục đường dây 500 kV theo quy định có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án NMĐMT Long Thành 1 với diện tích 60 ha đất trong khi vị trí khu đất chưa phù hợp với quy hoạch thủy lợi (quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr).

UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại điện mặt trời BMT tại huyện Krông Pắc khi vị trí khu đất thuộc đất thủy lợi, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất nên không đủ điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định chủ trương đầu tư 4 Dự án Nhà máy Điện gió (NMĐG) Krông Búk 1, Krông Búk 2, Cư Né 1, Cư Né 2 trong khi vị trí khu đất chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Búk; UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án NMĐG Trang trại phong điện Tây Nguyên trước khi chấp thuận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất để thực hiện dự án NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4 vượt 13,2 ha đất so với quy định; UBND tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình năng lượng và cho các chủ đầu tư thuê 152 ha đất để đầu tư các dự án NMĐMT Sêrêpốk 1, Quang Minh, Jang Pông trong khi vị trí các khu đất đang thuộc quy hoạch rừng sản xuất là vi phạm quy định…

Đặc biệt, toàn bộ diện tích của dự án NMĐMT Long Thành 1 trùng với diện tích quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr, mặc dù Sở NN&PTNN Đắk Lắk đã nhiều lần gửi văn bản liên quan đến sự việc trên cho UBND tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên tỉnh vẫn ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ea Súp làm đất thực hiện dự án trên bị chồng lấn lên quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr.

Theo TTCP, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trên trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành có liên quan. TTCP kiến nghị yêu cầu xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

TTCP cũng đã chuyển Bộ Công an hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai đối với việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thành 1 thuê 60 ha đất để xây dựng Dự án NMĐMT Long Thành 1 bị trùng với diện tích quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr.

Ngoài ra, TTCP cũng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công ty thủy lợi nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ tiền cho thuê quyền khai thác 34,82 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định.

Anh Minh