Ngày 26/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 509/KL-TTr. Tuy nhiên đến nay, các sở, ngành và Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang chưa thực hiện xử lý dứt điểm đối với Công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Đáng chú ý, sau khi có kiến nghị tại Kết luận số 509/KL- TTr, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có các văn bản chỉ đạo xử lý đối với tồn tại như: Công văn số 2692/UBND- KT ngày 14/8/2018 về việc xử lý tồn tại liên quan đến công tác bàn giao hệ thống cấp nước thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Công văn số 59/UBND-XD ngày 7/1/2019 về việc xử lý tài sản công trình; Công văn số 1039/UBND-KT ngày 29/3/2019 về việc xây dựng phương án hoàn trả vốn đầu tư công trình.

Nội dung nêu trên được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 68/KL-TTR ngày 7/2/2024 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, giai đoạn năm 2019 - 2022.

Được biết, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang hiện có vốn điều lệ là 181.494.460.000 đồng, trong đó cổ đông Nhà nước sở hữu 51%, các cổ đông phổ thông 49%.

Theo Kết luận thanh tra số 68/KL-TTr, về Thuế Thu nhập doanh nghiệp, năm 2021 và 2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã hạch toán chi phí chi trả tiền trang phục vượt định mức quy định, hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ không tương ứng với doanh thu, không hạch toán phân bổ chi phí trả trước đối với công cụ, dụng cụ mà hạch toán toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là vi phạm quy định. Do đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp  phát sinh phải nộp trong 2 năm là 104.112.798 đồng.

Về thuế thu nhập cá nhân, trong các năm 2021, 2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang chưa thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thuê lao động thời vụ trước khi thanh toán tiền công; không có bản cam kết của người được thuê theo quy định. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong là 5.250.000 đồng.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, quá trình đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang để xảy ra việc tính toán sai khối lượng, chi phí trên tương ứng số tiền 29.408.900 đồng.

Để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nêu trên trách nhiệm chung trước hết thuộc về Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Giám đốc Công ty giai đoạn năm 2021-2022.

Căn cứ vi phạm qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang nộp  138.771.698 đồng sai phạm vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh căn cứ theo thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính về thuế và số tiền chậm nộp (nếu có) đối với Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các kế toán có liên quan, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Hoàng Long