UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP ngày 7/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương, trong đó có Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư Fococev, trụ sở tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo báo cáo và hồ sơ cổ phần hoá (CPH) Bộ Công Thương cung cấp: Fococev thực hiện CPH theo Quyết định số 4888 ngày 16/7/2013 của Bộ Công Thương.

Ngày 18/12/2015, Bộ Công Thương ban hành quyết định phê duyệt phương án CPH Fococev.

Theo phương án CPH, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 1/8/2015, Fococev quản lý, sử dụng 791.610,8 m2 đất, trong đó, tỉnh Đắk Lắk là 596 m2. Đây là diện tích đất Fococev mua, nhận chuyển nhượng. Theo điểm b khoản 2 Điều 52 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013, Fococev phải chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm, song doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục này.

Theo Văn bản số 652 ngày 19/8/2015 của Fococev gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất để CPH thì nội dung là chuyển sang thuê trả tiền hàng năm. UBND tỉnh Đắk Lắk chưa có văn bản trả lời Văn bản 652 nhưng lại có Văn bản số 8768 ngày 24/11/2015 gửi Bộ Công Thương về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Fococev (sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ- TTg ngày 19/01/2007).

UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất giữ lại cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Fococev trên địa bàn tỉnh với diện tích 596m2 đất và 396m2 xây dựng nhà để tiếp tục sử dụng đúng mục đích được giao (đất cơ sở SXKD 400m2, thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài; đất ở tại nông thôn 196m2, thời hạn sử dụng lâu dài). Như vậy, phương án sử dụng đối với khu đất để CPH là chuyển sang thuê trả tiền hàng năm chưa được phê duyệt; từ đó đến khi thanh tra, Fococev và cơ quan chức năng chưa thực hiện thủ tục gì khác đối với khu đất trên.

Như vậy, việc quản lý và thực hiện phương án sử dụng đất đai của Bộ Công Thương và Fococev đối với khu đất tại thôn 2, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột với diện tích 596m2 nêu trên là vi phạm quy định về quy trình lập phương án sử dụng đất và phê duyệt trong phương án CPH của doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; Fococev chưa hoàn thành thủ tục chuyển sang thuê đất là thực hiện không đúng quy định, vi phạm điểm c khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc vi phạm để Bộ Công an xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Cụ thể, việc quản lý và thực hiện phương án sử dụng đất đai của Bộ Công Thương, Fococev đối với khu đất tại thôn 2, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, diện tích 596m2, vi phạm quy định về quy trình lập phương án sử dụng đất và phê duyệt trong phương án CPH của doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ, dẫn đến không quản lý được và không thực hiện được phương án sử dụng theo phương án CPH Fococev, có nguy cơ thất thoát, lãng phí đất đai của Nhà nước.

Theo tài liệu của Báo Thanh tra, 596m2 đất trên thuộc thửa đất số 497 và 513 (thửa cũ 358a) tờ bản đồ địa chính số 10 tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột. Thửa đất số 497, diện tích 400m2, thuộc tờ bản đồ địa chính số 10, tại xã Hòa Thuận, có nguồn gốc do Fococev nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 3 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE044082 ngày 18/5/2011 (cấp đổi giấy chứng nhận) để sử dụng vào mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

Còn, thửa đất số 513 (thửa cũ 358a), diện tích 196m2 đất, thuộc tờ bản đồ địa chính số 10, tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, có nguồn gốc do Fococev nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại nông thôn của hộ gia đình, cá nhân và được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 766817 ngày 23/7/2012 (cấp đổi giấy chứng nhận). Mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng đất lâu dài.

 

Anh Minh