Trước đó, ngày 12/1/2024, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Công văn số 154/VPCP-V.I, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 8/4/2022, Thanh tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận thanh tra số 754/KL-X05-P4 về thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại 5 đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm: Cục Y tế (H06), Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 199 và Bệnh viện 30-4. Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đối với 5 đơn vị trên, đồng thời yêu cầu thực hiện 4 nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Đến nay, các nội dung kiến nghị đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, cụ thể: 

Các bệnh viện: 19/8, 30-4, 199, Y học cổ truyền và H06 đã tổ chức họp kiểm điểm; xem xét, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, động cơ, mục đích cũng như kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyến điểm của tập thể và cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra. Tại các cuộc họp, đơn vị đã thống nhất nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, hạn chế. 

Đối với vi phạm của 3 cá nhân thuộc Bệnh viện 199, để Khoa Dược giao Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (đơn vị được chỉ định thầu) lấy 3 báo giá đối với mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm PCR do chính đơn vị này sản xuất làm căn cứ xây dựng dự toán, giá gói thầu, Bộ Công an đang tiến hành quy trình xem xét, xử kỷ luật 3 cá nhân tại Bệnh viện 199 theo đúng quy định tại Thông tư số 49/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ trong công an nhân dân. 

Đối với việc quyết toán Dự án Phòng sinh học phân tử xét nghiệm chẩn đoán Sars-Cov-2, ngày 29/4/2022, Bệnh viện 19/8 đã có Công văn số 751/BV198-P.TCKT gửi Cục Kế hoạch và Tài chính (H01) xin chủ trương bố trí nguồn kinh phí để quyết toán khối lượng công việc hoàn thành của các gói thầu thuộc dự án theo đúng quy định. 

Thực hiện kết luận thanh tra, Giám đốc Bệnh viện 30-4 đã làm việc với liên doanh trúng thầu là Công ty Cổ phần Thương mại kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Y sinh thực hiện việc bàn giao, nghiệm thu hàng hoá theo đúng thời hạn và xử phạt vi phạm hợp đồng với số tiền 6.006.000 đồng (Phiếu thu số 591 ngày 2/6/2022) theo đúng phụ lục Hợp đồng kinh tế số 1608/2021/HDKT/LD-BV304. 

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến công tác triển khai mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, dược phẩm; tiếp nhận, xử lý các thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do các cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển sang Bộ Công an và công an các địa phương.

Hoàng Nam