Vân Đồn (Quảng Ninh): Kỷ luật lãnh đạo xã Đài Xuyên

Cập nhật: 16/04/2019 11:56

(Thanh tra)- Qua công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và Đảng viên, Huyện ủy Vân Đồn đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cán bộ chủ chốt xã Đài Xuyên do liên quan đến sai phạm trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Vân Đồn (Quảng Ninh): Kỷ luật lãnh đạo xã Đài Xuyên
Căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Đài Xuyên (Vân Đồn) được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: M.T

Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Đồn đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 9 văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng thời, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng quy chế, chương trình hoạt động sát, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và huyện. 

Bên cạnh những chương trình theo kế hoạch, các cấp ủy Đảng căn cứ vào từng thời điểm, tình hình, thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra, giám sát đột xuất.
Trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn Tô Xuân Thao cho biết, năm 2018, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã triển khai 10 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát, 3 cuộc thanh tra.

Huyện luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và rất nghiêm khắc xử lý những tổ chức, Đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong vụ việc liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Đài Xuyên, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và Khiển trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Ngoài ra, huyện Vân Đồn còn chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc 16 kết luận của Thanh tra tỉnh, thanh tra huyện, các sở, ngành và 1 thông báo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Qua đó, đã thu hồi nộp ngân sách trên 2,5 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán 289/616 triệu đồng; xử lý khác 548 triệu đồng. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 11 tập thể và 15 cá nhân.

Trọng Tài