Trước đó, ngày 3/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Việt Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, nguyên Trưởng ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cảng Hàng không Sa Pa và một số cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác GPMB, bố trí tái định cư để thực hiện Dự án Cảng Hàng không Sa Pa.

Theo đơn, người dân tố cáo 4 nội dung.

Thứ nhất là giao đất tái định cư không đúng quy định cho 7 hộ gia đình; chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 5 hộ dân không đúng quy định; tố cáo việc đền bù sai đơn giá và cấp đất tái định cư vượt diện tích so với quy định cho 1 hộ dân và nội dung về quá trình kiểm đếm thống kê đền bù thiếu thành phần, khi trả tiền đền bù giữ lại tiền của người dân từ 90 triệu đến 120 triệu đồng.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận: Về nội dung giao đất tái định cư không đúng quy định cho 7 hộ gia đình, UBND tỉnh Lào Cai căn cứ biên bản ngày 13/3/2024 với Công an xã Cam Cọn, các tài liệu chứng cứ, căn cứ các quy định của pháp luật tại thời điểm đền bù, hỗ trợ và xét duyệt giao đất tái định cư khẳng định tố cáo là không đúng.

Đối với nội dung thứ 2 là chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 5 hộ dân không đúng quy định: Qua phân tích quy định của pháp luật, khẳng định việc các hộ dân được chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo các quy định của pháp luật, việc công dân tố cáo là không có căn cứ.

Nội dung tố cáo thứ 3 về việc đền bù sai đơn giá và cấp đất tái định cư vượt diện tích so với quy định đối với ông Nguyễn Thành Được: Hộ ông Nguyễn Thành Được bị thu hồi 288,9 m2 đất ở tại thửa 184, tờ bản đồ 31 và 1.251,5 m2 đất nông nghiệp, đủ điều kiện được tái định cư theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tại Quyết định số 5734/QĐ-UBND, ngày 23/12/2022, UBND huyện Bảo Yên đã giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thành Được tại lô 14, OSX2, diện tích 300m² (theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện Bảo Yên vị trí được giao có chiều rộng mặt đường là 35,19m, chiều sâu 40,38m bao gồm 300m² đất thổ cư), hiện nay UBND huyện mới thực hiện giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, chưa thực hiện giao đất tái định canh.

Như vậy, việc công dân tố cáo ông Nguyễn Thành Được được mua thêm 400m2 đất thổ cư là không đúng.

Và tố cáo việc thực hiện kiểm đếm thiếu thành phần theo quy định và giữ lại tiền của một số hộ dân từ 90 triệu đến 120 triệu đồng: Việc giữ lại tiền của một số hộ dân từ 90 triệu đến 100 triệu đồng.

Căn cứ các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chủ trì phối hợp với UBND xã Cam Cọn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện chỉ trả đầy đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương án được phê duyệt theo quy hoạch tại khu tái định cư có bố trí quỹ đất ở và đất sản xuất để giao cho các hộ gia đình cá nhân (thuộc diện chính chủ) thuộc Dự án Cảng Hàng không Sa Pa đã thu hồi đất ở và đất nông nghiệp, trong phương án còn một phần diện tích đất nông nghiệp chưa phê duyệt kinh phí và chưa chỉ trả nốt để đối trừ vào diện tích đất được giao đất tái định cạnh của các hộ gia đình (diện tích dự kiến bình quân của 1 hộ là 900 m² đất trồng cây lâu năm tương đương số tiền là 108 triệu đồng).

Sau khi UBND huyện Bảo Yên xây dựng phương án giao đất tái định canh và thực hiện giao đất sẽ tiếp tục thực hiện chỉ trả khoản kinh phí trên. Đoàn xác minh đã xác minh 22 trường hợp trong danh sách chưa nhận hết tiền đền bù hỗ trợ cho thấy các hộ đã nhận đủ tiên theo danh sách ký nhận, số tiền còn lại chưa nhận có nhiều lý do như còn thắc mắc về một số hạng mục chưa được đền bù thoả đáng; còn thắc mắc về việc tái định cư cho con cháu... không có việc Ban GPMB giữ lại tiền không có lý do và các hộ dân đều không thắc mắc gì về số tiền giữ lại này.

Đối với việc thực hiện thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản hoa mầu chỉ có cán bộ tự kiểm đếm không có đại diện của người dân. Qua kiểm tra biên bản thống kê đền bù của các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi GPMB của dự án cho thấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện thống kê, kiểm đếm cùng tổ công tác theo quyết định của UBND huyện Bảo Yên bao gồm các thành phần: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Cam Cọn, đại diện hộ dân trong vùng dự án đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định.

Như vậy, việc tố cáo công tác thống kê không có đại diện người dân tham gia là không đúng.

Căn cứ nội dung tố cáo của công dân, kết quả xác minh các nội dung tố cáo; đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận nội dung như sau: Toàn bộ nội dung tố cáo của công dân là không đúng.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị: Đối với công dân tố cáo yêu cầu công dân dừng các nội dung tố cáo sai đã viết trong đơn ngày 23/11/2023.

Đối với việc công dân tố cáo có liên quan đến bà Trần Thị Tâm không được cấp đất thổ cư: Đây là nội dung khiếu nại của bà Tâm đã được Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên trả lời tại Văn bản số 90/UBND-TT ngày 10/6/2023.

Nam Dũng