Trong đơn, công dân đề nghị, UBND TP Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở đối với thửa đất số 32, tờ bản đồ số 11, diện tích 262m2.

Nội dung này đã được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ban hành 2 văn bản và 1 quyết định giải quyết, nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, năm 2019, bà My lập hồ sơ đăng ký đất đai đề nghị UBND TP Bắc Ninh cấp GCNQSDĐ thửa số 11 và thửa số 32, tờ bản đồ số 11 với diện tích 221,5m2, mục đích sử dụng là đất ở.

Hồ sơ đã được nộp vào Trung tâm Hành chính công của TP ngày 21/8/2020, nhưng bà My đã rút hồ sơ do không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ.

Sau đó, bà My gửi đơn lên cơ quan Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan tạo điều kiện cấp GCNQSDĐ cho bà. Nội dung đơn của bà được chuyển tới UBND TP Bắc Ninh để giải quyết.

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ban hành Văn bản 2827/UBND-TNMT trả lời đơn. Theo đó, kết luận: Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 11, diện tích 191m2 chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ do vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Ngũ Huyện Khê.

Đối với thửa đất số 32, tờ bản đồ số 11, diện tích 262m2, UBND TP Bắc Ninh cho biết, thửa đất được HTX giao có nguồn gốc là đất ao, HTX giao bằng miệng, không có biên bản, giấy tờ. Hiện chưa có nhà ở, gia đình bà My đã tự tân đất để làm sân vườn trồng cây.

Căn cứ Luật Đất đai 2013 và khoản 2, Điều 23, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, thửa đất trên chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ ở. Do đó, nếu gia đình bà My có nhu cầu chuyển từ đất ao sang đất ở thì phải đăng ký thủ tục hành chính chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ với Nhà nước.

Không đồng tình, bà My gửi đơn tới Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có văn bản chuyển đơn của bà My tới Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh.

Ngày 24/4/2023, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh tiếp tục ban hành Văn bản số 882/UBND-TNMT trả lời đơn. Trong đó, Chủ tịch UBND TP kết luận: Việc bà My đề nghị cấp GCNQSDĐ thửa đất số 32, tờ 11, diện tích 262m2 có mục đích sử dụng là đất ở mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước là không đủ điều kiện theo quy định hiện hành. UBND TP giữ nguyên kết quả trả lời bà My tại Văn bản số 2827/UBND-TNMT ngày 14/12/2022.

Cho rằng bản thân không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích nêu trên, bà My gửi đơn KN tới Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh.

Ngày 8/9/2023, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND giải quyết KN (lần đầu) của bà My.

Quyết định số 1563 kết luận: Việc bà My đề nghị cấp GCNQSDĐ thửa đất số 32, tờ bản đồ số 11, diện tích 262m2 có mục đích sử dụng là đất ở mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước là không đủ điều kiện theo quy định.

Bà My vẫn không đồng ý và tiếp tục gửi đơn KN đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Giải quyết đơn của công dân, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác minh.

Theo các kết quả xác minh và báo cáo của Phòng TN&MT TP Bắc Ninh, hiện nay, bà My đang sử dụng 02 thửa đất là thửa số 11, tờ bản đồ số 11, diện tích 191m2 và thửa số 32, tờ bản đồ số 11, diện tích 262m2.

Thửa đất số 11, diện tích 191m2 có nguồn gốc được HTX Nông nghiệp Trà Xuyên giao năm 1988 cho bà My là đất ở, gia đình bà My có nộp thóc cho HTX Trà Xuyên, hiện nay trên đất có nhà ở cấp 4 mái ngói, 1 tầng, sân và công trình phụ.

Thửa đất số 32, diện tích 262m2 có nguồn gốc sử dụng là đất ao, HTX giao có mục đích là đất ao (giao miệng cho bà sử dụng, không có biên bản, giấy tờ giao đất ao), hiện nay gia đình bà My đã tân đất để làm sân vườn trồng cây.

Theo quy hoạch sử dụng đất, toàn bộ diện tích 191m2  thửa đất số 11 nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Ngũ Huyện Khê; còn thửa đất số 32, diện tích 262m2 được quy hoạch là đất ở.

Quá trình xác minh đơn của công dân, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đối thoại. Kết quả cho thấy, UBND TP Bắc Ninh, UBND phường Khúc Xuyên giữ nguyên quan điểm đã giải quyết tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 8/9/2023; công dân vẫn giữ nguyên nội dung đơn KN đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ kết quả xác minh và căn cứ quy định pháp luật, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, bà My đề nghị cấp GCNQSDĐ thửa đất số 32, tờ bản đồ số 11, diện tích 262m2 với mục đích là đất ở, có nguồn gốc được HTX giao không đúng thẩm quyền năm 1988 và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Các văn bản và quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh về việc giải quyết đơn của bà My là có căn cứ pháp luật.

Do đó, UBND tỉnh quyết định, công nhận và giữ nguyên nội dung quyết định của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh về việc giải quyết đơn KN của bà My. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của UBND tỉnh, nếu không đồng ý, bà My có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định.

Hải Hà