Bắc Kạn: Kiểm điểm cán bộ giao đất lâm nghiệp sai cho Cty Lâm trường Bắc Kạn

Cập nhật: 05/11/2019 16:14

(Thanh tra)- Đó là yêu cầu của Thanh tra Chính phủ khi kết luận nội dung tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tự ý cấp đất rừng của dân đang canh tác cho Cty TNHH MTV Lâm trường Bắc Kạn (Cty Lâm trường Bắc Kạn) tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 về việc phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (SHNƠ) và tài sản khác gắn liền với khu đất lâm nghiệp (LN) tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn…

Bắc Kạn: Kiểm điểm cán bộ giao đất lâm nghiệp sai cho Cty Lâm trường Bắc Kạn
Một khu dân cư xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh minh họa: baotainguyenmoitruong.vn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo của các công dân.

Theo Thanh tra Chính phủ, tố cáo có đúng, có sai. Tố cáo đúng là trong số diện tích đất LN cấp cho Cty Lâm trường Bắc Kạn tại Quyết định số 805 có đất rừng UBND huyện Ngân Sơn đã giao cho các hộ dân thôn Bản Hùa và thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc quản lý, khai thác, sản xuất từ năm 1991 đến nay nhưng không được cơ quan chức năng xem xét.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngay từ khi thành lập Lâm trường Ngân Sơn (năm 1971) việc giao đất LN chỉ nêu diện tích LN trên địa bàn các xã mà không có tài liệu bản đồ, không thực hiện đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới cụ thể trên thực địa nên việc quản lý, sử dụng đất không có ranh giới rõ ràng.

Trải qua nhiều thời kỳ, việc xác lập ranh giới dần được xác lập, nhưng trên các tài liệu bản đồ có độ chính xác thấp, không phù hợp làm tài liệu bản đồ giao đất, hồ sơ giao đất cho Lâm trường Ngân Sơn. Các cơ quan quản lý Nhà nước lại lưu trữ không đầy đủ một số loại giấy tờ. Vì vậy, diện tích đất quản lý, sử dụng giữa thực tế và hồ sơ có nhiều sai khác lớn, có nhiều diện tích chưa quản lý được.

Từ năm 1991 đến năm 1996, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành 144/160 quyết định giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để trồng cây gây rừng trên địa bàn thị trấn Nà Phặc trùng vào đất Lâm trường Ngân Sơn. Nhưng, UBND huyện Ngân Sơn không thực hiện đúng trình tự giao đất, giao rừng theo quy định tại Thông tư liên bộ số 01 của Bộ LN - Tổng cục Quản lý ruộng đất và Nghị định số 02 của Chính phủ về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho các tổ chức và nhân dân trồng cây, gây rừng.

Mặt khác, do hạn chế về năng lực và chuyên môn của các cơ quan tham mưu giai đoạn này, do công tác quản lý đất LN yếu kém, lỏng lẻo của Lâm trường Ngân Sơn nên đã dẫn đến việc giao đất, giao rừng trùng lấn vào đất của lâm trường.

Sau khi phát hiện việc giao đất, giao rừng bị trùng lấn vào đất của lâm trường, UBND huyện Ngân Sơn đã triển khai các bước để thu hồi và hủy bỏ các quyết định đã giao trước đây cho các hộ dân. Tuy nhiên, trình tự thu hồi không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và không cương quyết, không dứt điểm.

Việc thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014, về trình tự thủ tục phê duyệt cấp GCN khu đất LN tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn cho Cty Lâm trường Bắc Kạn cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót, tồn tại như tại đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ, quyền SHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất của Cty Lâm trường Bắc Kạn, Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh Bắc Kạn không làm rõ nội dung đề nghị chứng nhận trên của Cty và khi thực hiện cấp GCNQSDĐ, quyền SHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất đã không chứng nhận mà không nêu rõ lý do.

Quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, các cơ quan chức năng không xác định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước của Cty Lâm trường Bắc Kạn.

Trước khi ban hành Quyết định 805, UBND tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 31/UBND-CN ngày 5/1/2013 giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì rà soát báo cáo. Tuy nhiên, Sở TN&MT không thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo, không chủ trì thực hiện rà soát thực địa; không xác định ranh giới giữa các hộ dân sử dụng đất liền kề với Lâm trường Ngân Sơn mà Sở TN&MT đã giao lại cho Cty Lâm trường Bắc Kạn rà soát, báo cáo.

Sau khi rà soát xong, Cty Lâm trường Bắc Kạn không có báo cáo kết quả rà soát và không làm các thủ tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ. Mặt khác, thành phần tham gia buổi làm việc không có sự tham gia của Phòng TN&MT huyện Ngân Sơn, đại diện các hộ dân theo như nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 31/UBND-CN ngày 5/1/2013.

Sở TN&MT đã căn cứ 2 Biên bản rà soát ngày 13/3/2013 của Cty Lâm trường Bắc Kạn để tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 77/TTr-STNMT ngày 29/4/2014 khẳng định việc sử dụng đất của Lâm trường Ngân Sơn không tranh chấp là không đúng với thực tế.

Đồng thời, khi ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa thực hiện rà soát hết dẫn đến một số trường hợp một thửa đất cấp hai GCN là chưa đảm bảo đúng với quy định của pháp luật như trong diện tích đất LN tại Quyết định số 805/QD-UBND có 2 thửa đất đã được UBND huyện Ngân Sơn cấp GCNQSDĐ cho 2 hộ gia đình vào năm 2009.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức rà soát, xem xét thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý đất rừng của Cty Lâm trường Bắc Kạn, đánh giá năng lực, hiệu quả đối với việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cty trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để có phương án xứ lý về đất LN phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu Cty sử dụng đất không hiệu quả hoặc có vi phạm khác về pháp luật đất đai khi thu hồi và xem xét, bố trí giao đất cho dân theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra lại quá trình tham mưu, thẩm định để cấp GCN khu đất LN tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho Cty Lâm trường Bắc Kạn theo đúng quy định của pháp luật và điều chỉnh lại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 về việc phê duyệt cấp GCNQSDĐ, quyền SHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất khu đất LN tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho Cty Lâm trường Bắc Kạn.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những thiếu sót trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 về việc phê duyệt cấp GCNQSDĐ, quyền SHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất khu đất LN tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho Cty Lâm trường Bắc Kạn không phù hợp quy định của pháp luật. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và các công chức tham mưu; Giám đốc Sở TN&MT và các công chức tham mưu; Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ thuộc Sở TN&MT và các công chức, viên chức tham mưu; Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn và các công chức có liên quan; Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc; Ban lãnh đạo Cty Lâm trường Bắc Kạn và các nhân viên có liên quan; Giám đốc Lâm trường Ngân Sơn và các nhân viên có liên quan.

Lê Phương