Qua thanh tra cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản được UBND huyện Việt Yên, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức. Từ năm 2016 - 2021, huyện đã tổ chức 3 hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, khoáng sản. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản.

UBND huyện Việt Yên và các phòng chuyên môn đã ban hành 59 văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển đất, cát, sỏi trên địa bàn.

Giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn huyện Việt Yên có 5 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp 7 giấy phép khai thác đất, cát, sỏi; 53 trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chấp thuận cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền, trong đó, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép 34, UBND huyện cho phép 19.

Tại thời điểm kiểm tra, 4 đơn vị có giấy phép khai thác còn hiệu lực. Cụ thể: Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Trường Thịnh khai thác đất san lấp tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức; Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House khai thác đất san lấp tại xã Ninh Sơn và khai thác cát, sỏi lòng sông Cầu tại xã Ninh Sơn, Tiên Sơn; Công ty TNHH Linh Trung khai thác đất san lấp tại xã Minh Đức và Nghĩa Trung; Công ty TNHH MTV Ngọc Lương khai thác đất san lấp tại xã Việt Tiến và Minh Đức.

Trong đó, dự án khai thác cát, sỏi lòng sông Cầu tại xã Ninh Sơn, Tiên Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc - thương mại Green House và dự án khai thác đất san lấp tại thôn Núi, xã Việt Tiến của Công ty TNHH MTV Ngọc Lương chưa khai thác trên thực tế do người dân phản đối.

Giấy phép khai thác đất san lấp tại thôn 1, xã Việt Tiến của Công ty TNHH MTV Ngọc Lương hết thời hạn từ ngày 26/8/2018, giấy phép khai thác đất san lấp tại thôn Thiết Nham, xã Minh Đức của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hoàng Long hết thời hạn từ 26/10/2020, nhưng chưa thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định.

Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã xem xét hồ sơ và việc thực hiện san gạt, hạ cốt nền của 44 trường hợp trên địa bàn các xã Trung Sơn, Tiên Sơn, Việt Tiến, Minh Đức, Thượng Lan, thấy đảm bảo trình tự, thủ tục, đúng giấy phép được cấp, không phát hiện trường hợp nào san gạt, hạ cốt nền không có giấy phép.

Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét 2 mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản, gồm mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Núi Nghè, thôn Bình Minh, xã Minh Đức và thôn Lai, xã Nghĩa Trung của Công ty TNHH Khoáng sản Linh Trung và mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Núi Khống, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Trường Thịnh, nhận thấy tại thời điểm kiểm tra, các công ty khai thác đúng ranh giới, độ sâu theo giấy phép.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, từ đầu năm 2016 đến hết 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan lập hồ sơ, xử lý 139 trường hợp khai thác trái phép khoáng sản, thu nộp ngân sách 1.163.392.000 đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chỉ đạo Công an huyện, các phòng chức năng của huyện và UBND các xã có liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân, theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây mất an ninh, trật tự khu vực mỏ khai thác cát, sỏi lòng sông Cầu tại xã Ninh Sơn, Tiên Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc - thương mại Green House và mỏ khai thác đất san lấp tại thôn Núi, xã Việt Tiến của Công ty TNHH MTV Ngọc Lương, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai theo đúng quy định đối với dự án khai thác đất san lấp tại thôn 1, xã Việt Tiến của Công ty TNHH MTV Ngọc Lương và dự án khai thác đất san lấp tại thôn Thiết Nham, xã Minh Đức của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hoàng Long.

Hoàng Long