Chỉ định thầu không đúng quy định

Theo báo cáo của Bệnh viện Trưng Vương, trong năm 2018, đơn vị thực hiện việc đấu thầu mua sắm thuốc bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn và mua sắm trực tiếp với tổng dự toán hơn 383 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là hơn 321 tỷ đồng.

Kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh nêu rõ, Bệnh viện Trưng Vương không công khai kết quả chỉ định thầu, kết quả mua sắm trực tiếp trên hệ thống đấu thầu quốc gia, Báo Đấu Thầu. Điều này là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Năm 2018, Khoa Dược không theo dõi số lượng thuốc (đối với 10 loại thuốc) cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến việc không đủ số lượng thuốc để điều trị. Do đó, Bệnh viện Trưng Vương đã có Quyết định số 390/QĐ-BVTV về phê duyệt kết quả gói thầu chỉ định thầu rút gọn thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2018 (lần 4) và Quyết định số 391/QĐ-BVTV phê duyệt kết quả gói thầu chỉ định thầu rút gọn thuốc Generic năm 2018 (lần 4) để đảm bảo đủ số lượng thuốc sử dụng trong điều trị.

Ngoài ra, trước đây thuốc Bridion (hoạt chất Sugammadex) chưa từng trúng thầu tại Bệnh viện Trưng Vương và chưa có trong danh mục thuốc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện Trưng Vương đã có Quyết định số 750/QĐ-BVTV ngày 12/11/2018 về phê duyệt kết quả gói thầu chỉ định thầu rút gọn thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2018 (lần 4) để phục vụ cho nhu cầu điều trị mới.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh kết luận: Việc Bệnh viện Trưng Vương thực hiện chỉ định thầu rút gọn tại các quyết định nêu trên là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 79 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Khoa Dược không theo dõi số lượng thuốc, không lập kế hoạch cung ứng thuốc sử dụng tại bệnh viện là thực hiện chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.

Bệnh viện Trưng Vương ban hành Quyết định số 158/QĐ-BVTV ngày 12/3/2018 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc Generic năm 2018 quá 12 tháng so với Quyết định trúng thầu số 344/QĐ ngày 8/3/2017 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Quyết định trúng thầu số 08/QĐ ngày 13/2/2017 của Bệnh viện Nhiệt đới đối với loại thuốc Glucose 30% 250ml.

Cho thuê mặt bằng sai quy định

Năm 2018, Bệnh viện Trưng Vương thực hiện ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà, đất với các tổ chức, cá nhân để kinh doanh căn tin, bãi giữ xe, cửa hàng bách hóa, với tổng số tiền thu hơn 4,6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế phải nộp hơn 446 triệu đồng, Bệnh viện Trưng Vương trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp gần 40 triệu đồng, bổ sung nguồn kinh phí hoạt động số tiền hơn 4,1 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng quy định.

"Bệnh viện Trưng Vương sử dụng mặt bằng nhà, đất để cho thuê còn nhiều thiếu sót vì chưa xây dựng Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định", Kết luận số 18/KL-TTTP-P3 nêu rõ.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra: Bệnh viện Trưng Vương sử dụng nguồn vốn vay chương trình kích cầu để thực hiện mua sắm 10/13 trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, có 3/13 trang thiết bị y tế (máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, bàn phẫu thuật thần kinh, khung cố định đầu) của dự án, Bệnh viện Trưng Vương thực hiện mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, nhưng không điều chỉnh nguồn kinh phí dự án.

Bệnh viện Trưng Vương thực hiện mua sắm 13 trang thiết bị y tế của dự án đầu tư trang thiết bị y tế, với số tiền gần 19 tỷ đồng, trong đó từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hơn 3,8 tỷ đồng, nhưng cũng không hạch toán kế toán số tiền này vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trong thu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo báo cáo của Bệnh viện Trưng Vương, năm 2017 cơ quan bảo hiểm thành phố từ chối không thanh toán chi phí khám chữa bệnh với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng, trong đó chi phí khám chữa bệnh không hợp lệ hơn 2,3 tỷ đồng, chi phí năm 2016 bị xuất toán về kết quả kiểm tra giám định chuyên đề hơn 3,8 tỷ đồng, từ chối thanh toán đa tuyến tỉnh và không thanh toán thuốc hơn 7,2 tỷ đồng.

Theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội TP từ chối quyết toán các chi phí trên là do Bệnh viện Trưng Vương kê thuốc không phù hợp với chẩn đoán, chụp X quang 2 phim cùng 1 vị trí, chênh lệch do áp giá sai, chi phí xét nghiệm được chỉ định không phù hợp, thống kê dư tiền công khám…

Thanh tra TP xác định, trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, Trưởng phòng Tài chính Kế toán và các cá nhân có liên quan trong từng vụ việc.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP theo quy định.

Nhật Tường