Nhập nhèm trong liên kết, hợp tác

Tháng 7/2012, Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Công ty Việt Nhật) liên kết đặt 1 hệ thống chụp cộng hưởng từ siêu dẫn 1.5 Tesla, model Echelon, hãng sản xuất Hitachi (Nhật Bản).

Theo Chứng thư thẩm định giá số 423/Cth-NVC ngày 19/7/2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá Miền Nam thì Đề án Hợp tác khai thác máy chụp cộng hưởng từ thể hiện giá trị 32,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu Bệnh viện Trưng Vương cung cấp cho Thanh tra TP Hồ Chí Minh thì một phần của máy cộng hưởng từ, model Echelon gồm: Bộ nam châm siêu dẫn, dây cáp điện, các phụ kiện kèm theo máy cộng hưởng; bộ vỏ máy, bàn bệnh nhân, tủ điện, các loại dây cáp điện, bộ CPU, bàn phím, chuột, phần mềm kèm theo không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Năm 2018, tổng số tiền thu được từ việc đặt máy chụp cộng hưởng từ là hơn 4,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, số tiền phân phối cho các bên là hơn 3,48 tỷ đồng, trong đó Bệnh viện Trưng Vương đã thanh toán cho Công ty Việt Nhật hơn 2,36 tỷ đồng.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho rằng, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký hợp đồng với Công ty Việt Nhật liên kết đặt hệ thống chụp cộng hưởng từ siêu dẫn 1.5 Tesla trước khi có Chứng thư thẩm định giá số 423/Cth-NVC. Do đó, chưa có cơ sở để xác định giá trị tài sản để thực hiện trong việc đầu tư liên kết đặt máy.

Tương tự, Đề án Hợp tác, khai thác và sử dụng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc toàn thân (Scanner) 128 lát cắt có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Công ty Việt Nhật đầu tư giá trị thiết bị là 25,5 tỷ đồng (theo Chứng thư thẩm định giá số 1062/Cth-NVC); chi phí cải tạo và lắp đặt chì 400 triệu đồng. Bệnh viện Trưng Vương đầu tư chi phí xây dựng phòng CT, chi phí cơ sở hạ tầng, thương hiệu hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu bệnh viện cung cấp cho đoàn thanh tra cũng không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định giá trị tài sản giữa Bệnh viện Trưng Vương và Công ty Việt Nhật để xác định giá trị thực tế đầu tư cũng như tỷ lệ phân phối quyền lợi giữa các bên theo đề án hợp tác…

Vi phạm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí

Theo báo cáo quyết toán năm 2018, Bệnh viện Trưng Vương đề nghị quyết toán kinh phí không thường xuyên đã sử dụng là hơn 99 tỷ đồng, trong đó kinh phí do Sở Y tế chuyển theo Đề án 32 để chi mua sắm tài sản công cụ, vật tư văn phòng dùng cho Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện là hơn 87 triệu đồng (đạt 44,96% so với hợp đồng đã ký với Sở Y tế).

Theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh, việc Bệnh viện Trưng Vương thực hiện quyết toán kinh phí không thường xuyên sử dụng theo Đề án 32 với số tiền hơn 87 triệu đồng là chưa phù hợp. Vì Bệnh viện Trưng Vương không được giao dự toán nguồn kinh phí này mà tiếp nhận từ việc ký kết hợp đồng trách nhiệm với Sở Y tế về việc hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Phòng Công tác xã hội.

Bệnh viện Trưng Vương thực hiện chi tiền phẫu thuật, thủ thuật đỡ sinh theo yêu cầu, thẩm mỹ tạo hình, phẫu thuật dịch vụ theo yêu cầu, phẫu thuật mổ lấy thai, thủ thuật nội soi theo yêu cầu cao hơn mức chi được quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, bệnh viện còn chi tiền hoa hồng giới thiệu bệnh nhân từ 1%-12% trên doanh thu của từng hoạt động khám, chữa bệnh với tổng số tiền chi hơn 158 triệu đồng là thực hiện ngoài quy định.

Trong mua sắm thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị, Bệnh viện Trưng Vương không công khai kết quả chỉ định thầu, kết quả mua sắm trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; không lập kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm tài sản.

Năm 2018, Bệnh viện Trưng Vương tự quyết định mua sắm đối với các gói thầu vật tư y tế, trang thiết bị y tế có giá trị trên 100 triệu đồng là thực hiện chưa đúng thẩm quyền theo quy định. Một số thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá hồ sơ và xét chọn nhà thầu không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu…

Thanh tra TP Hồ Chí Minh xác định, trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Trưởng khoa Dược và các cá nhân có liên quan.

Nhật Tường