Thanh tra tỉnh Bình Định đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính tại Trường THPT Võ Giữ. Bên cạnh các mặt đã làm tốt, thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm, khuyết điểm.

Về quy chế chi tiêu nội bộ, trường không thuộc đối tượng được chi tiếp khách nhưng vẫn xây dựng khoản chi tiếp khách, trong khi đó lại không quy định cụ thể mức chi thăm hỏi ốm đau, thăm cán bộ, viên chức và người lao động.

Từ năm 2014 - 2016, trường không nộp hết số tiền thu học phí vào kho bạc với số tiền hơn 180,6 triệu đồng mà để tại đơn vị để chi hoạt động thường xuyên.

Cũng trong khoảng thời gian này, trường chi bồi dưỡng giáo viên dạy môn Thể dục và Quốc phòng An ninh bằng 1% mức lương cơ sở không đúng quy định, tương ứng với gần 13 triệu đồng.

Năm học 2013 - 2014, trường chi trùng tiết kiểm tra học kỳ với tiết kiểm tra đã được phân phối trong chương trình từng môn học gần 10 triệu đồng; chi thanh tra toàn diện giáo viên không đúng quy định hơn 4,4 triệu đồng.

Trường sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi để chi hỗ trợ cho giáo viên một số khoản không đúng quy định, như: Tiếp khách, chi trợ cấp nghỉ hưu cho thầy Hiệu trưởng, chi các ngày lễ (8/3, 20/10, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán) vượt mức quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ…

Từ năm 2014 - 2017, trường chi cho công tác quản lý tổ chức dạy thêm không đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bình Định; từ 2015 - 2016, chi cho công tác quản lý cao hơn định mức quy định hơn 51 triệu đồng.

Đặc biệt, từ năm 2013 - 2017, trường đã để Ban Đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu sai quy định gần 702 triệu đồng ngoài khoản tiền học phí và lệ phí tuyển sinh để xây dựng các công trình của trường.

Qua kiểm tra hồ sơ thu, chi tài chính của trường từ năm 2014 - 2017, việc sắp xếp chứng từ không rõ ràng, lộn xộn không theo thứ tự nên một số chứng từ kế toán bị thất lạc… quá trình theo dõi và hạch toán kế toán không thường xuyên, liên tục.

Trước đó, Thanh tra Sở GD&ĐT Bình Định thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính từ năm 2015 - 2017, chỉ ra nhiều sai phạm, khuyết điểm. Thanh tra Sở yêu cầu thu hồi hơn 18 triệu đồng chi sai; yêu cầu quyết toán bổ sung vào sổ sách gần 290 triệu đồng tiền ôn tập thi phổ thông quốc gia và tiền thi thử. 

Thanh tra Sở kiến nghị và Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định đã ra quyết định xử lý kỷ luật công chức với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Việt - Hiệu trưởng.

Thanh tra tỉnh Bình Định đã chỉ rõ những khuyết điểm, sai phạm của Trường THPT Võ Giữ là thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật Giáo dục, các thông tư, nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính… Trách nhiệm chính thuộc về Ban Giám hiệu mà đứng đầu là Hiệu trưởng và kế toán.

Qua đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Võ Giữ tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể có sai phạm, khuyết điểm; thu hồi hơn 27,3 triệu đồng nộp tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; thu hồi hơn 51 triệu đồng trường đã chi cho công tác quản lý tổ chức dạy thêm để bổ sung các quỹ của trường; hướng dẫn Ban Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện thu, chi kinh phí hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư số 155/2011/TT-BGDĐT; ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, chấm dứt thu sai quy định.

Sự việc Hiệu trưởng Trường THPT Võ Giữ phải tổ chức kiểm điểm về những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý thu, chi tài chính là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm thu, núp dưới danh nghĩa Hội Phụ huynh để thu sai quy định… đối với các trường trước thềm năm học mới 2019-2020.

Trần Kiên