Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở NN&PTNT đã tiến hành 26 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 629 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện và xử lý, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 65 tổ chức, cá nhân; tổng số tiền xử phạt trên 526 triệu đồng nộp ngân sách.

Thanh tra Sở tiếp nhận 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư gửi đến Sở NN&PTNT đều được giải quyết. Không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Thực hiện 1 cuộc thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc quản lý thu, chi, sử dụng tài chính, trách nhiệm của thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thuỷ sản.

Tại chi cục, 100% cán bộ, công chức thực hiện ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về sử dụng xe công, tài sản công, quản lý đất đai, trụ sở, phòng làm việc, hội họp…

Thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thu, chi, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị. Đến nay, không có trường hợp cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng.

Về công tác pháp chế, Thanh tra Sở đã tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành 111 văn bản, trong đó: Tham gia triển khai xây dựng 10 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành; đề xuất danh mục nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND thành phố bãi bỏ; tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành.

Về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố về chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Kết quả, đã tham gia xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp kho bạc 74 triệu đồng.

Phối hợp với UBND quận Kiến An, Công an quận Kiến An xử lý vi phạm hành chính, tiêu hủy 250kg sản phẩm động vật (nầm lợn) không rõ nguồn gốc, xuất xứ dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, xử phạt 13 triệu đồng.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng An ninh kinh tế, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thuỷ sản tiến hành thanh tra, kiểm tra về vận chuyển, giết mổ động vật, động vật hoang dã, quản lý lâm sản, an toàn thực phẩm trong đợt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đã có chuyển biến tích cực, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khôi phục quyền lợi chính đáng của công dân, tổ chức, xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước.

Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT Vũ Văn Đốc cho biết thêm: Năm 2023, Thanh tra Sở đã bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, UBND thành phố, Sở NN&PTNT trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, Thanh tra Sở NN&PTNT đã đẩy mạnh công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), ngành nghề cấm, khu vực cấm khai thác có điều kiện, dịch vụ hậu cần thủy sản.

Năm 2023, Thanh tra Sở đã được lãnh đạo Sở NN&PTNT phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện 27 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, 2 cuộc hành chính, 12 cuộc thanh tra chuyên ngành và tổ chức 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển, 5 cuộc kiểm tra hoạt động khai thác thuỷ sản tại các vùng nước ngọt trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành.

Đồng thời, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời đến từng tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật của các đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Kim Thành