Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về điểm kinh doanh game online tại số 256 đường Nguyễn Công Hòa đang hoạt động kinh doanh, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố (Phòng PA03), Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa điểm nêu trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng kinh doanh này đang có 01 máy chủ và 60 máy trạm. Trong đó, có 13 máy đang hoạt động, cửa hàng có 02 nhân viên phục vụ và 13 khách hàng đang chơi game có đeo khẩu trang.

Điểm kinh doanh dịch vụ Game online tại số 256 đường Nguyễn Công Hòa, đã có hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện đúng quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và không được kinh doanh dịch vụ Game online, Internet trong thời gian toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định. Không niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Không có bảng niệm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ.

Căn cứ các quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Điểm b, c, d Khoản 2, Điều 105 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 04 hành vi vi phạm đối với chủ điểm kinh doanh game online nêu trên với tổng mức tiền phạt là 17,5 triệu đồng.

Kim Thành