Đoàn thanh tra do ông Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra; phổ biến, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, cách thức làm việc của đoàn thanh tra. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi thống nhất chương trình, nội dung làm việc của đoàn thanh tra và yêu cầu Vụ Tổ chức Cán bộ tập trung, làm đầu mối phối hợp với đoàn thanh tra; yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị được thanh tra xác định đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và phân công đầu mối phối hợp, bố trí thành phần làm việc với đoàn thanh tra, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phản ánh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để đoàn thanh tra tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: PT 

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo Bộ quan tâm đổi mới theo hướng gắn với kết quả đạt được, quan tâm tuyên dương, khen thưởng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng khó khăn. Việc xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các cụm thi đua kèm theo bộ tiêu chí đánh giá thi đua các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ bảo đảm yêu cầu cụ thể, rõ ràng, gắn với minh chứng, sản phẩm.

Cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã xác định nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng khẳng định vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng kế hoạch, định hướng phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân thực hiện. Đồng thời, thông qua các hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt tới các cơ sở giáo dục các văn bản mới về thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và có những sáng kiến trong tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Hội đồng sáng kiến làm việc ngày càng chặt chẽ, chất lượng. Cùng với đó, Bộ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại theo khối, cụm thi đua…

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch.

Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng đề nghị đoàn thanh tra tổng hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, chỉ đạo trong quá trình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phương Anh