Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) chúc các cán bộ làm công tác pháp chế sức khỏe và thành đạt, chúc cho công tác pháp chế nói chung và công tác pháp chế TTCP nói riêng ngày càng pháp triển.

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) là ngày nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức TTCP nói riêng, của nhân dân nói chung; ghi nhận và tôn vinh những người làm công tác pháp chế.

Phó Tổng Thanh tra cho rằng, hưởng ứng Ngày Pháp luật là bằng những hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo ra chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Tổng Thanh tra đánh giá cao vai trò của Vụ Pháp chế trong tham mưu, giúp lãnh đạo TTCP triển khai các hoạt động pháp chế như: Xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thẩm định văn bản pháp luật; rà soát, hệ thống hóa pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi kiểm tra thi hành pháp luật….

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TH

“Đặc biệt trong năm nay, Vụ Pháp chế đã tham mưu tổng kết và xây dựng nhiều báo cáo lớn như tổng kết Chỉ thị 10/CT-TTg về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014 và tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp” - Phó Tổng Thanh tra khẳng định.

Đồng thời, cũng ghi nhận những đóng góp của Vụ Pháp chế và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị, sự phối hợp của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác pháp chế của cơ quan.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, trong thời gian tới, Vụ Pháp chế cần tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tập trung làm tốt hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra và các nghị định hướng dẫn thi hành; tiếp tục tham mưu hoàn thiện Dự thảo Nghị định về thanh tra chuyên ngành; xây dựng và trình ký ban hành các thông tư quy định về nghiệp vụ thanh tra, bảo đảm phù hợp với Luật Thanh tra và yêu cầu thực tiễn; xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác tiếp công dân; báo cáo tổng kết Chỉ thị 10/CT-TTg, tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg. Xây dựng các dự thảo kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 với nhiệm vụ trong tâm bám sát vào chương trình công tác của TTCP.

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Văn Long cho biết, trong những năm qua, Vụ Pháp chế đã tham mưu cho lãnh đạo TTCP làm tốt công tác pháp chế, trước hết là công tác xây dựng thể chế. Hằng năm, vụ đã tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng thể chế của TTCP; huy động các công chức và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan và của các cơ quan có liên quan để tổ chức, triển khai việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong năm nay, vụ đã tham mưu giúp lãnh đạo TTCP xây dựng 2 nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp xây dựng, trình Nghị định về cơ cấu tổ chức của TTCP và Nghị quyết về trích thu hồi sau thanh tra, xây dựng 3 dự thảo thông tư về hồ sơ thanh tra, về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và thông tư về thanh tra trách nhiệm.

leftcenterrightdel
 Thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng Vụ Pháp chế. Ảnh: TH

 Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chông tham nhũng được quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục; hằng năm Vụ Pháp chế luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng được triển khai thường xuyên, đơn vị đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo về các phương thức và biện pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật  được đẩy mạnh, qua đó đã giúp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời ghi nhận những vướng mắc, đề xuất từ cơ sở, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thwucj hiện, qua đó nghiên cứu hoàn thiện các văn bản pháp luật, đề cuất các giải pháp để thực thi có hiệu quả…

 Tại tọa đàm, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả của công tác pháp chế trong những năm qua. Đồng thời khẳng định công tác xây dựng thể chế ngành Thanh tra ngày càng hoàn thiện, việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục và bài bản. Hoạt động thẩm định văn bản pháp luật cũng được thực hiện đều đặn, thường xuyên. Chất lượng các văn bản đạt chất lượng, hiệu quả, khả thi.

Sau khi Luật Thanh tra 2022 được ban hành, Vụ Pháp chế đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật cho các cơ quan, bộ ngành. Cùng với đó là tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị tuyên truyền toàn quốc về Luật Thanh tra và các nghị định hướng dẫn thi hành trong thời gian tới.

Thái Hải