Các đơn vị được kiểm tra gồm: Công ty TNHH Thương mại In Bao bì Tuấn Bằng (Công ty Tuấn Bằng), Công ty TNHH Một thành viên Nhà in 36 (Công ty 36), Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành (Công ty Đức Thành) và Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát (Công ty Danh Tiếng Phát).

Tại Công ty 36 (trụ sở chính: Số 36 Nguyễn Ái Quốc, Ấp Bình Hòa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; văn phòng đại diện tại: 41/205  Phạm Văn Thuận, KP3, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), theo Kết luận số 42/KLKT-CXBIPH, trong thời kỳ kiểm tra, có đầy đủ giấy tờ pháp lý về hoạt động in; sản phẩm nhận gia công in có đủ thành phần  hồ sơ theo quy định, cụ thể:

Công ty 36 đáp ứng các điều kiện về hoạt động in, lập và ghi chép thông tin vào sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in, lưu giữ hồ sơ nhận in, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Luật Xuất bản.

Qua kiểm tra 02 sản phẩm nhận gia công in, đoàn kiểm tra nhận thấy công ty có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm.

Tại Công ty Danh Tiếng Phát (địa chỉ 561/209/7 đại lộ Bình Dương, tổ 8, khu 2, phường  Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Kết luận số 43/KLKT-CXBIPH nhận xét: Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Danh Tiếng Phát có đầy đủ giấy tờ pháp lý về hoạt động in; sản phẩm nhận in có  đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cụ thể: Công ty chấp hành đúng các điều kiện về hoạt động in, lập và ghi chép thông tin vào sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm  nhận in, lưu giữ hồ sơ nhận in, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo đúng các quy định của Luật Xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số  01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông. 

Đoàn kiểm tra lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên 09 sản phẩm do Công ty Danh Tiếng Phát thực hiện, qua kiểm tra, cả 09 sản phẩm in có đều đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm  in không phải là xuất bản phẩm.

Tại Công ty Tuấn Bằng (địa chỉ xưởng sản xuất: Lô 72HA KCN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội), theo Kết luận số 49/KLKT-CXBIPH: Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Tuấn Bằng đã tuân thủ các quy định của pháp luật về nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động; hồ sơ, tài liệu nhận in xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm đều đáp ứng đủ thành phần theo quy định.

Kiểm tra ngẫu nhiên 15 sản phẩm do công ty thực hiện, kết quả, 15/15 đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Tại Công ty Đức Thành (địa chỉ: Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội), theo Kết luật số 48/KLKT-CXBIPH: Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Đức Thành đã tuân thủ các quy định của pháp luật về nhận in xuất bản phẩm, sản  phẩm in không phải là xuất bản phẩm, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động; hồ sơ, tài liệu nhận in xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản  phẩm đều đáp ứng đủ thành phần theo quy định.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên đối với 10 sản phẩm được công ty thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra, kết quả, 10/10 sản phẩm đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy  định, như: Giấy phép xuất bản, hợp đồng in, hợp đồng nguyên tắc, giấy tiếp nhận  đăng ký bản công bố sản phẩm, quyết định của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, bản thảo và bản mẫu sản phẩm có ký duyệt và đóng dấu của đơn vị cấp phép và đơn vị đặt in, hóa đơn GTGT.

Hoàng Nam