Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 18.

Báo cáo tại kỳ họp, Chánh Thanh tra Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến cho biết, năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính tại 469 đơn vị, ban hành 190 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 67 tỷ đồng và hơn 107.000m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hơn 47 tỷ đồng và hơn 98.000m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 20 tỷ đồng và hơn 9.000m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 vụ khác.

Năm 2023, toàn tỉnh theo dõi thực hiện 274 kết luận thanh tra; trong đó có 156 kết luận đã hoàn thành thu nộp ngân sách hơn 50 tỷ đồng; xử lý hành chính 236 tập thể và 307 cá nhân.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 324 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 20.768 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 735 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 10 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách hơn 3 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng xử phạt hành chính.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: P.B 

Đối với công tác tiếp công dân (TCD), xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), toàn tỉnh tiếp 13.108 lượt, gồm 14.731 người với 12.948 vụ việc; có 37 đoàn đông người. Nội dung TCD chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội…

Trong đó, thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 3.217 lượt/4.504 người/3.178 vụ việc; có 26 đoàn đông người. Việc tiếp dân không chỉ lãnh đạo UBND tỉnh mà còn cả Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh…

Toàn tỉnh tiếp nhận 9.404 đơn các loại, đã xử lý 9.400 đơn. Các cơ quan hành chính cũng đã giải quyết 236/312 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền. Qua đó, kiến nghị trả lại cho tổ chức, cá nhân gần 60 triệu đồng và 3.000m2 đất; khôi phục đảm bảo quyền lợi cho 1 tổ chức và 11 cá nhân; xử phạt hành chính 2 cá nhân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương ban hành 387 văn bản trong lĩnh vực PCTN. Số vụ tham nhũng được phát hiện trong năm là 1 vụ, 1 cấp phó của người đứng đầu bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra tham nhũng.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN, tiêu cực; đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ.

Công tác thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề "nóng", vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tồn tại kéo dài và nguy cơ cao xảy ra sai phạm như: Đất đai, nhà ở, đầu tư công, sử dụng ngân sách…

“Năm 2024, Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC, PCTN; trong đó tập trung vào những nơi có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều vụ việc KN,TC. Tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của TTCP, thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh là đại diện chủ sở hữu”, ông Tiến thông tin.

N. Phó - L. Bằng